Razpis 2019

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti za leto 2019

CILJI IN NAMEN

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že več kot dve desetletji. Osrednja cilja akcije sta otrokom in mladostnikom ponuditi brezplačne športne aktivnosti ter jih tako spodbujati v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje.

V sklopu akcije so otrokom in mladim na voljo raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih eno ali večdnevnih dogodkov in brezplačnih programov vadb, ki imajo cilj ozaveščanja o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternative vsem oblikam zasvojenosti. Del aktivnosti so tudi akcije urejanja in vzdrževanja zunanjih prosto dostopnih športno rekreativnih površin.

V projekt se v 2019 lahko vključijo izvajalci iz vrst športnih društev in zvez, osnovnih in srednjih šol, mladinskih centrov in sorodnih organizacij, in sicer z izvedbo:

 • eno ali večdnevne športno-družabne prireditve za otroke in mladino, katere del je tudi akcija urejanja zunanjih športno rekreativnih površin in/ali
 • brezplačnega programa športne vadbe za otroke in mladostnike, katerega del je tudi akcija urejanja zunanjih športno rekreativnih površin.

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

(Športne) organizacije, ki se bodo vključile v projekt, bodo dobile ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo.

 1. Sklad v višini 25.000 EUR, ki ga sestavljajo materialna in finančna sredstva za sofinanciranje prireditve. Sredstva bodo na voljo do porabe sklada.
 2. Zastava Veter v laseh: vsak izvajalec prejme eno zastavo ne glede na število dogodkov.
 3. Brezplačna izposoja maskot Športko in Vihra.
 4. Brezplačni vetrolovčki za izvajalce, ki bodo izvedli prireditev po konceptu Veter v laseh, ki je dostopen na spletni strani www.vetervlaseh.si.
 5. Promocija prireditve in vadbe z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si in www.vetervlaseh.si in socialnih omrežjih ŠUS.
 6. Ugoden nakup promocijskega materiala:
 • zložljiva flaša za vodo
 • otroške in odrasle majice Veter v laseh (bela in zelena barva)
 • plakat Veter v laseh
 • vetrolovčki Veter v laseh
 • diplome Veter v laseh
 • zvezki in barvice

Majice so kakovostne bombažne majice, potiskane z logotipom Veter v laseh.

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

 1. Uporaba promocijskega materiala (zastava, plakat) in logtipov ŠUS ter financerjev projekta (Ministrstva za zdravje RS, Fundacija za šport) na prireditvenem prostoru, v objavah na spletu in družbenih omrežjih ter v sporočilih za javnost.
 2. Promocija programa: najmanj ena (1) medijska objava, ki je lahko najava dogodka ali povzetek po izvedbi z uporabo fotografij in navedbe financerjev (Ministrstva za zdravje RS, Fundacija za šport).
 3. Priprava poročila o dogodku (od 250 do 1000 znakov), ki ga organizator odda najmanj dva (2) dni po izvedbi dogodka preko elektronskega obrazca na spletni strani www.slovenijavgibanju.si. Poročilo o izvedbi bomo kot novico objavili na spletni strani www.vetervlaseh.si.
 4. Predstavitev projekta na prireditvi s strani moderatorja – navedba financerjev projekta (Ministrstva za zdravje RS, Fundacija za šport).

Poročilo vključuje:

 • navedbo števila udeležencev;
 • navedbo števila strokovnih delavcev in prostovoljcev, ki so sodelovali pri izvedbi;
 • opis poteka prireditve/dogodka;
 • navedbo promocije dogodka pred in po izvedbi (povezave do spletnih objav, pdf dokument z objavo);
 • fotografije dogodka.

Na fotografijah mora biti jasno razvidna uporaba posredovanega promocijskega materiala, logotipa ŠUS in financerjev (Ministrstva za zdravje RS, Fundacija za šport) v času izvedbe dogodka (vključno z udeleženci ali strokovnimi sodelavci in prostovoljci).

POSTOPEK PRIJAVE

 1. V primeru izvedbe enodnevnih ali večdnevnih dogodkov: izvajalecv najkasneje tri (3) tedne pred izvedbo dogodkavpiše svojo aktivnost v SPLETNI OBRAZEC. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
 2. Ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Veter v laseh« in izpolniti obvezna polja.
 3. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.
 4. V primeru izvedbe brezplačne vadbe: izvajalec najmanj tri (3) tedne pred začetkom izvedbe programa podatke pošlje po e-pošti na naslov vetervlaseh@sportna-unija.si. Opis vključuje termin in lokacijo izvedbe vadbe, komu je vadba namenjena, kaj vključuje ter kontaktne podatke vaditelja oziroma odgovorne osebe za izvedbo.
 5. Ob prijavi dogodka v spletni koledar boste prejeli avtomatsko sporočilo s povezavo do pogodbe, ki jo dopolnite s podatki izvajalca, terminom in lokacijo izvedbe programa ter jo podpisano in ožigosano vrnete po navadni ali elektronski pošti na naš naslov oziroma na vetervlaseh@sportna-unija.si

Pridružujemo si pravico, da dogodkov, ki ne bodo prijavljeni v skladu z določili v tem razpisu, ne vključimo v projekt. Sofinanciranje bo izvedeno zgolj ob pravilni in pravočasni prijavi dogodka ter izpolnitvi vseh dolžnosti izvajalca.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 20.2.2019 do 31.10.2019.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije se obrnite na koordinatorja Aleša Ošljaka (vetervlaseh@sportna-unija.si, 031 319 883).

Projekt sofinancirata Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Fundacija za šport. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.