Razpis 2021

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti za leto 2021

CILJI IN NAMEN

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že več kot dve desetletji. Glavna cilja sta ponudba brezplačnih športnih aktivnosti in osveščanje otrok in mladostnikov o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter spodbujanje in usmeritev mladih in družin v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje.

V sklopu akcije so otrokom in mladim na voljo raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih eno ali večdnevnih dogodkov, ki imajo cilj ozaveščanja o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternative vsem oblikam zasvojenosti. Organizacija in izvedba športnih dogodkov akcije Veter v laseh NE temelji na principu tekmovalnosti, temveč promovira ideje igre, zabave, enakosti, solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino raznovrstnih športnih znanj, razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti ter razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina dogodka, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.

Poleg športno družabnih dogodkov je del programa tudi ponudba brezplačnih vadb za otroke, v katero se lahko vključijo vse redne športne vadbe za otroke in/ali mladostnike, ki so za udeležence brezplačne in NISO namenjene tekmovalcem uradnih tekmovanj nacionalnih športnih panožnih zvez. Organizacija in izvedba brezplačnih športnih vadb za otroke NE temelji na nastopih na uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih panožnih zvez, temveč skrbi za redno telesno vadbo mladih in psihomotorični razvoj otrok, ob tem pa promovira ideje programa Veter v laseh, mladim pa zagotavlja pridobitev raznovrstnih športnih in razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina in zvrst športne vadbe je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.

V projekt se lahko vključijo izvajalci iz vrst športnih društev in zvez, osnovnih in srednjih šol, mladinskih centrov in sorodnih organizacij, in sicer z izvedbo:

 • eno ali večdnevne športno-družabne prireditve za otroke in mladino
 • brezplačnega programa športne vadbe za otroke in mladostnike

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

Izvajalcem akcije bomo omogočili ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2021 (Fundacija za šport).

 1. Promocijski material za udeležence dogodkov/vadb
 2. Zastava Veter v laseh
 3. Brezplačna izposoja maskot Športko in Vihra
 4. Brezplačni vetrolovčki za izvajalce, ki bodo izvedli prireditev po konceptu Veter v laseh, ki je dostopen na spletni strani www.vetervlaseh.si.
 5. Promocija prireditve in vadbe z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si in www.vetervlaseh.si in socialnih omrežjih ŠUS.
 6. Ugoden nakup promocijskega materiala:
 • otroške in odrasle majice Veter v laseh (bela in zelena barva)*
 • plakat Veter v laseh
 • diplome Veter v laseh
 • medalje Veter v laseh

*Majice so kakovostne bombažne majice, potiskane z logotipom Veter v laseh.

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

 1. Uporaba promocijskega materiala in logtipov ŠUS ter financerjev projekta (Fundacija za šport) na prireditvenem prostoru, v objavah na spletu in družbenih omrežjih ter v sporočilih za javnost.
 2. Priprava poročila o dogodku (od 250 do 1000 znakov), ki ga organizator odda najmanj pet dni (5) dni po izvedbi dogodka preko elektronskega obrazca na spletni strani www.slovenijavgibanju.si. Poročilo o izvedbi bomo kot novico objavili na spletni strani www.vetervlaseh.si.
 3. Predstavitev projekta na prireditvi s strani moderatorja – navedba financerjev projekta (Fundacija za šport).

Končno poročilo vključuje:

 • navedbo števila udeležencev;
 • navedbo števila strokovnih delavcev in prostovoljcev, ki so sodelovali pri izvedbi;
 • opis poteka prireditve/dogodka;
 • fotografije dogodka.

Na fotografijah mora biti jasno razvidna uporaba posredovanega promocijskega materiala, logotipa ŠUS in financerjev (Fundacija za šport) v času izvedbe dogodka (vključno z udeleženci ali strokovnimi sodelavci in prostovoljci).

POSTOPEK PRIJAVE

 1. V primeru izvedbe enodnevnih ali večdnevnih dogodkov: izvajalecv najkasneje dva (2) tedna pred izvedbo dogodka vpiše svojo aktivnost v SPLETNI OBRAZEC. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
 2. Ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Veter v laseh« in izpolniti obvezna polja.
 3. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.
 4. V primeru izvedbe brezplačne vadbe: izvajalec najmanj dva (2) tedna pred začetkom izvedbe programa podatke pošlje po e-pošti na naslov vetervlaseh@sportna-unija.si. Opis vključuje termin in lokacijo izvedbe vadbe, komu je vadba namenjena, kaj vključuje ter kontaktne podatke vaditelja oziroma odgovorne osebe za izvedbo.
 5. Ob prijavi dogodka v spletni koledar boste prejeli avtomatsko sporočilo s povezavo do pogodbe, ki jo dopolnite s podatki izvajalca, terminom in lokacijo izvedbe programa ter jo podpisano in ožigosano vrnete po navadni ali elektronski pošti na naš naslov oziroma na vetervlaseh@sportna-unija.si.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1.6.2021 do 31.10.2021 oziroma  do  porabe  razpoložljivih  sredstev.  Vsak izvajalec lahko prijavi več dogodkov.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije se obrnite na vetervlaseh@sportna-unija.si ali telefonsko številko 031 397 378.

Projekt sofinancira Fundacija za šport.