Razpis Veter v laseh 2022

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti 

CILJI IN NAMEN PROGRAMA VETER V LASEH

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že več kot dve desetletji. Glavna cilja sta ponudba brezplačnih športnih aktivnosti in osveščanje otrok in mladostnikov o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter spodbujanje in usmeritev mladih in družin v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje.

V sklopu akcije so otrokom in mladim na voljo raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih enodnevnih dogodkov, ki imajo cilj ozaveščanja o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternative vsem oblikam zasvojenosti. Organizacija in izvedba športnih dogodkov akcije Veter v laseh NE temelji na principu tekmovalnosti, temveč promovira ideje igre, zabave, enakosti, solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino raznovrstnih športnih znanj, razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti ter razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina dogodka, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.

Promoviranje ideje programa Veter v laseh, mladim zagotavlja pridobitev raznovrstnih športnih in razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina in zvrst športne prireditve je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.

VSEBINA RAZPISA

V projekt se lahko vključijo izvajalci iz vrst športnih društev in zvez, osnovnih in srednjih šol, mladinskih centrov in sorodnih organizacij, in sicer z izvedbo:

 • športno-družabne prireditve za otroke in mladino

DOPIS IN PISMO PODPORE VVL 2022

 

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

Izvajalcem akcije bomo omogočili ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo v skladu z razpoložljivi sredstvi.

 1. Promocijski material za udeležence dogodkov.
 2. Zastava Veter v laseh
 3. Brezplačna izposoja maskot – Športko in Vihra.
 4. Brezplačni vetrolovčki za izvajalce, ki bodo izvedli prireditev po konceptu Veter v laseh
 5. Promocija prireditve in vadbe z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si in www.vetervlaseh.si in socialnih omrežjih ŠUS.
 6. Ugoden nakup dodatnega promocijskega materiala:
 • otroške in odrasle majice Veter v laseh (bela in zelena barva)
 • frizbi Veter v laseh
 • vrečke za copate Veter v laseh
 • diplome Veter v laseh
 • medalje Veter v laseh

*Majice so kakovostne bombažne majice, potiskane z logotipom Veter v laseh.

 

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

1. Uporaba promocijskega materiala in logotipov ŠUS ter financerjev projekta na prireditvenem prostoru, v objavah na spletu in družbenih omrežjih ter v sporočilih za javnost.

2. Izvajalec je najkasneje 2 dni po izvedenem dogodku dolžan poročati o izvedenem dogodku. Poročilo poslati v obliki PRISPEVKA (250 do 1000 besed) in priložiti vsaj 10 slik v JPG formatu. Na vsaj 3 fotografijah mora biti vidna zastava VVL. Poročilo (prispevek in slike) poslati na mail: vetervlaseh@sportna-unija.si

 • prispevek o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov);
 • prispevek napisan v WORD dokumentu;
 • naslov prispevka;
 • fotografije dogodka dobre kakovosti (najmanj 10 slik; na vsaj treh vidna zastava VVL);
 • število udeležencev in strokovnih delavcev, prostovoljcev na izvedenem dogodku;

Na fotografijah mora biti jasno razvidna uporaba vsega posredovanega promocijskega materiala, maskot (če so bile v izposoji na dogodku), logotipa ŠUS in financerjev (Fundacija za šport) v času izvedbe dogodka (vključno z udeleženci ali strokovnimi sodelavci in prostovoljci). 

3. Na prireditvi bo izvajalec udeležence seznanil z namenom in cilji akcije ter nosilcem na nacionalni ravni s smiselno uporabo naslednjega sestavka:

»Športna unija Slovenije že od leta 1996 na različnih koncih Slovenije v okviru projekta Veter v laseh - s športom proti zasvojenosti in v sodelovanju z lokalnimi partnerji organizira športno-družabne prireditve in večdnevne dogodke, katerih namen je promocija športne dejavnosti kot zdravega in zabavnega načina preživljanja prostega časa in kot alternative vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Prizadeva si za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni, hkrati pa dvigniti ozaveščenost o negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti in pozitivnih učinkih športne aktivnosti. Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa širi, so: zdrav in pozitiven pogled na življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava, spoštovanje in delavnost.«

4. Predstavitev projekta na prireditvi s strani moderatorja – na prireditvi bo izvajalec navajal sofinanciranje Športne unije Slovenije in Fundacije za šport s smiselno uporabo naslednjega stavka: »Izvedbo programa Veter v laseh je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport in Športne unije Slovenije.«

5. Pred začetkom dogodka in po zaključku aktivnosti na prireditvi VVL zavrteti avdio posnetek HIMNE VETRA V LASEH

 

PRIPOMOČKI oz. uporabno gradivo za izvedbo dogodka VVL za izvajalce:

 

POSTOPEK PRIJAVE

1.  Izpolnitev PRIJAVNICE in SOGLASJA za sodelovanje v projektu (skupni obrazec).

2.  V primeru izvedbe enodnevnih dogodkov, je prijava dogodka preko pripravljenega obrazca, PRIJAVNICE najkasneje dva (2) tedna pred izvedbo. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.

3.  Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.

4.  Po prijavi boste po e‐pošti obveščeni o izvedbi vašega dogodka. Prejeli boste tudi pogodbo, ki jo dopolnite s podatki izvajalca, terminom in lokacijo izvedbe programa ter jo podpisano in ožigosano, vrnete po e‐pošti, skenirano na naslov vetervlaseh@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv.

 

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022 oziroma  do  porabe  razpoložljivih  sredstev.  Vsak izvajalec lahko prijavi več dogodkov.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije se obrnite na vetervlaseh@sportna-unija.si ali telefonsko številko 031 397 378.

LOGOTIP Veter v laseh

LOGOTIP ŠUS

 

Projekt sofinancira Fundacija za šport.