Predstavitev

Športna unija Slovenije nudi zdravo, a zabavno alternativo v okviru vseslovenske športno-družbene akcije Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti, kjer si prizadevamo za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni. Hkrati želimo povečati ozaveščenost mladih o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga na eni ter negativnih posledicah (sodobnih) zasvojenosti na drugi strani.

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že skoraj tri desetletja. Namen programa je širiti ljubezen do športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih zasvojenosti.
 
Ciljna skupina programa so otroci in mladostniki, saj se zdrav življenjski slog in dobre navade pričnejo oblikovati v otroštvu in se nadgrajujejo v obdobju mladostništva. 
 
Glavni cilj programa Veter v laseh je mladim ponuditi raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih eno ali večdnevnih dogodkov. V sklopu tega pa tudi osveščanje mladih in njihovih staršev o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter spodbujanje in usmeritev mladih in njihovih družin v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje. Ključni dejavnik pri vzpostavitvi zdravega življenjskega sloga otrok so starši oziroma družina, zato je poseben poudarek na osveščanju staršev o pomembnosti redne telesne aktivnosti in zdrave prehrane. 
 
Akcija se že tradicionalno odvija od konca aprila do začetka oktobra. V sklopu raznolikih dogodkov se preko 20 tisoč otrok in mladostnikov druži na več kot 80 prireditvah s pestrim športnim programom, ki vključuje raznovrstne športne animacije, poligone in igre. Poleg športnih aktivnostih na prizoriščih potekajo tudi spremljevalne kreativne dejavnosti, v okviru katerih se s svojimi programi predstavijo lokalne športne, zdravstvene, kulturne in ostale nevladne organizacije
 
V preteklih letih smo koncept prevetrili ter ga približali potrebam in željam sodobnega otroka. V vseslovensko akcijo se lahko vključijo enodnevni dogodki, športno-družabne prireditve za otroke in mladino, katerih cilj je mlade spodbuditi k rednemu športnemu udejstvovanju in jih ozaveščati o pozitivnih učinkih športne aktivnosti in negativnih posledicah vseh oblik zasvojenosti. Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa širimo, so: zdrav in pozitiven pogled na življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava, spoštovanje in delavnost.

Športne organizacije, ki se vključijo v projekt, so deležne ustrezne strokovne, promocijske, informacijske in organizacijske podpore. Vsi lokalni izvajalci imajo poleg tega na voljo brezplačno uporabo maskot Športko in Vihra, ki še dodatno popestrita izvedene aktivnosti.
 
Z bogatim športnim in spremljevalnim programom želimo dati mladim priložnost, da se ob športu družijo s svojimi najdražjimi na zdrav in zabaven način. Vse aktivnosti so pripravljene tako, da se lahko izvajajo brez predznanja, hkrati pa so zanimive tudi otrokom, ki že poznajo posamezno športno panogo. Poudarja in nagrajuje se angažiranost in motiviranost pri izvedbi, medtem ko je učinkovitost izvedbe manj pomembna, saj želimo, da mladi v športu in gibanju uživajo ne glede na telesne sposobnosti in rezultatsko uspešnost. 
 
LOKALNI IZVAJALCI - PRIDRUŽITE SE NAM!
 
Akcijo pripravljamo v sodelovanju z lokalnimi organizacijami, društvi in osnovnimi šolami, ki jo s svojimi predlogi in pobudami soustvarjajo, hkrati pa prispevajo k njeni pestrosti, razsežnosti in razgibanosti. Pridružite se naši veliki športni družini tudi vi!
 
Vsi skupaj bomo mladim ponudili urice polne veselja, smeha, igrive zabave in sproščenega druženja ob športu! Vse to z namenom, da jih spodbudimo k vsakodnevni športni dejavnosti, ki v prvi vrsti pomeni zabavo, razvedrilo in druženje, hkrati pa ponuja alternativo vsem oblikam zasvojenosti in je temelj za aktivno, razigrano, zdravo in kvalitetno življenje.  
 
Župane vseh slovenskih občin smo seznanili s potekom akcije, njenimi cilji in jih povabili k podpisu Pisma podpore. S podpisom potrdijo, da si bodo v svojem okolju prizadevali za spodbujanje in uveljavljanje športnega življenjskega sloga med mladimi ter se bodo po svojih močeh zavzemali za zagotavljanje enakih možnosti druženja mladih ob in s športom v prostem času. 
 
 
 
 
 
Program sofinancira Fundacija za šport
 

Za več informacij in odgovore na dodatna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu vetervlaseh@sportna-unija.si