Predstavitev

Športna unija Slovenije nudi zdravo, a zabavno alternativo v okviru vseslovenske športno-družbene akcije Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti, kjer si prizadevamo za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni. Hkrati želimo povečati ozaveščenost mladih o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga na eni ter negativnih posledicah (sodobnih) zasvojenosti na drugi strani.

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že več kot dve desetletji. Namen programa je širiti ljubezen do športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih zasvojenosti.
 
Program sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Fundacija za šport. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano
 
Ciljna skupina programa so otroci in mladostniki, saj se zdrav življenjski slog in dobre navade pričnejo oblikovati v otroštvu in se nadgrajujejo v obdobju mladostništva. 
 
Glavni cilj programa Veter v laseh je mladim ponuditi raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih eno ali večdnevnih dogodkov in vadb. V sklopu tega pa tudi osveščanje mladih in njihovih staršev o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter spodbujanje in usmeritev mladih in njihovih družin v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje. Ključni dejavnik pri vzpostavitvi zdravega življenjskega sloga otrok so starši oziroma družina, zato je poseben poudarek na osveščanju staršev o pomembnosti redne telesne aktivnosti in zdrave prehrane v obliki poljudno strokovnih prispevkov na spletni strani in predavanj za starše ter medgeneracijskemu povezovanju v okviru športnih dogodkov.
 
Z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju so v program vključene tudi prostovoljske akcije ureditve in vzdrževanja zunanjih prosto dostopnih športno rekreativnih površin, kar letos predstavlja nadgradnjo programa. Novost je tudi nabor športno gibalnih iger, ki bo dostopen na naši spletni strani. Lokalni izvajalci bodo lahko brezplačno sodelovali na strokovnem seminarju za pedagoge, trenerje in vaditelje.
 
Pričakujemo, da se bo v času od aprila do novembra preko 20 tisoč otrok in mladostnikov družilo na več kot 70 prireditvah s pestrim športnim programom, ki vključuje raznovrstne športne animacije, poligone in igre. Poleg športnih aktivnostih bodo na prizoriščih potekale tudi spremljevalne kreativne dejavnosti, v okviru katerih se s svojimi programi predstavijo lokalne športne, zdravstvene, kulturne in ostale nevladne organizacije
 
V preteklih letih smo koncept prevetrili ter ga približali potrebam in željam sodobnega otroka. V vseslovensko akcijo se lahko vključijo vse prireditve, športne počitnice in vadbe, katerih cilj je mlade spodbuditi k rednemu športnemu udejstvovanju in jih ozaveščati o pozitivnih učinkih športne aktivnosti in negativnih posledicah vseh oblik zasvojenosti. Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa širimo, so: zdrav in pozitiven pogled na življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava, spoštovanje in delavnost.

Športne organizacije, ki se vključijo v projekt, so deležne ustrezne strokovne, promocijske, informacijske in organizacijske podpore. Vsi lokalni izvajalci imajo poleg tega na voljo brezplačno uporabo maskot Športko in Vihra, ki še dodatno popestrita izvedene aktivnosti.
 
Z bogatim športnim in spremljevalnim programom želimo dati mladim priložnost, da se ob športu družijo s svojimi najdražjimi na zdrav in zabaven način. Vse aktivnosti so pripravljene tako, da se lahko izvajajo brez predznanja, hkrati pa so zanimive tudi otrokom, ki že poznajo posamezno športno panogo. Poudarja in nagrajuje se angažiranost in motiviranost pri izvedbi, medtem ko je učinkovitost izvedbe manj pomembna, saj želimo, da mladi v športu in gibanju uživajo ne glede na telesne sposobnosti in rezultatsko uspešnost.
 
Letos bomo največ pozornosti namenili:
  • vzpostavitvi tesnejšega sodelovanja z nacionalnimi in lokalnimi mediji, 
  • promociji projekta in posameznih dogodkov,
  • spodbujanju staršev in drugih pomembnih odraslih, da z otroki aktivno preživljajo prosti čas, 
  • osveščanju staršev in pedagogov o pomembnosti gibalne pismenosti otrok in mladostnikov ter redne telesne vadbe. 
 
LOKALNI IZVAJALCI - PRIDRUŽITE SE NAM!
 
Akcijo pripravljamo v sodelovanju z lokalnimi organizacijami, društvi in skupinami. ki jo s svojimi predlogi in pobudami soustvarjajo, hkrati pa prispevajo k njeni pestrosti, razsežnosti in razgibanosti. Pridružite se naši veliki športni družini tudi VI! 
 
Vsi skupaj bomo mladim ponudili urice polne veselja, smeha, igrive zabave in sproščenega druženja ob športu! Vse to z namenom, da jih spodbudimo k vsakodnevni športni dejavnosti, ki v prvi vrsti pomeni zabavo, razvedrilo in druženje, hkrati pa ponuja alternativo vsem oblikam zasvojenosti in je temelj za aktivno, razigrano, zdravo in kvalitetno življenje.  
 
Župane vseh slovenskih občin smo seznanili s potekom akcije, njenimi cilji in jih povabili k podpisu Pisma podpore. S podpisom potrdijo, da si bodo v svojem okolju prizadevali za spodbujanje in uveljavljanje športnega življenjskega sloga med mladimi ter se bodo po svojih močeh zavzemali za zagotavljanje enakih možnosti druženja mladih ob in s športom v prostem času. 
 
V dogodek lahko vključite tudi AMBASADORJA ŠPORTA ZA VSE, ki po svojih zmožnostih sodeluje na dogodku (obisk prireditve, nagovor mladih, podelitev diplom ipd.) oziroma pri promociji akcije (izjava za javnost, intervju ipd.). Zanje smo pripravili PISMO O NAMERI, s podpisom katerega potrdijo svoje sodelovanje v sklopu akcije.
 
 
NADGRADNJA PROJEKTA - DODATNE AKTIVNOSTI
 
Program Veter v laseh sestavlja več projektov, ki se med seboj tesno povezujejo. Osnovni projekt predstavlja vseslovenska akcija Veter v laseh, v katero se lahko vključijo vse športno-družabne prireditve za otroke in/ali mladostnike, ki imajo cilj ozaveščanja o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternative vsem oblikam zasvojenosti. Organizacija in izvedba športnih dogodkov akcije Veter v laseh NE temelji na principu tekmovalnosti in s tem poraza, marveč promovira ideje igre, zabave, enakosti, solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, tolerance, spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino raznovrstnih športnih znanj, razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti ter razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina dogodka, ki je sestavljena iz raznovrstnih športnih panog, je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.
 
Poleg športno družabnih dogodkov je del programa projekt vzpostavitve mreže brezplačnih vadb za otroke, v katero se lahko vključijo vse redne športne vadbe za otroke in/ali mladostnike, ki so za udeležence brezplačne in NISO namenjene tekmovalcem uradnih tekmovanj nacionalnih športnih panožnih zvez. Organizacija in izvedba brezplačnih športnih vadb za otroke NE temelji na nastopih na uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih panožnih zvez, temveč skrbi za redno telesno vadbo mladih in psihomotorični razvoj otrok, ob tem pa promovira ideje programa Veter v laseh, mladim pa zagotavlja pridobitev raznovrstnih športnih in razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. Vsebina in zvrst športne vadbe je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju.
 
Program Veter v laseh smo nadgradili z mrežo prostovoljskih akcij ureditve in vzdrževanja zunanjih prosto dostopnih športno-rekreativnih površin na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. V programu je velika pozornost namenjena tudi osveščanju javnosti in dodatnemu izobraževanju strokovnega kadra, k čemur bodo prispevali:
 
  • redne objave strokovnih prispevkov na temo zdravega življenjskega sloga otrok in družin,
  • objava nabora športno-gibalnih iger za otroke na spletni strani,
  • strokovna predavanja za starše o pomembnosti in pozitivnih učinkih redne telesne vadbe,
  • strokovni seminarji za pedagoge, trenerje in vaditelje.

 

Za več informacij in odgovore na dodatna vprašanja se lahko obrnete na vodjo projekta Janeza Ovsenika in koordinatorja projekta Aleša Ošljaka (vetervlaseh@sportna-unija.si, 031 319 883).