Gibalna dejavnost kot sredstvo vzgoje otrok

Gibalna dejavnost kot sredstvo vzgoje otrok

  • 24.09.2019
  • Šport je danes pomemben dejavnik vzgoje otrok. Le ta, nam lahko vzgojo otrok zelo poenostavi, saj se otrok z redno gibalno aktivnostjo nauči discipline, reda, sodelovanja, spoštovanja ipd.

Dandanes ugotavljamo, da se vse več staršev zaveda, da je šport velik dejavnik vzgoje otrok in mladostnikov in ki jih vodi mimo nevarnih socialno-patoloških vedenjskih vzorcev. Vse pogosteje vidimo, da je šport v družini zelo pomemben in danes je v model življenja sodobne družine že vgrajena misel, da lahko pomeni šport pomemben element kakovosti življenja. Tako kot je postala pomemba gibalna aktivnost v družini se zavedamo, kako pomembna je tudi pri vzgoji in izobraževanju otrok.

Pri športu oziroma pri gibalni aktivnosti se otrok sreča z drugimi vrstniki, kjer se mora zavedati drugih otrok in odraslih, z njimi mora deliti prostor in pripomočke, če hoče pri aktivnosti sodelovati. Ko otroci sodelujejo v paru ali skupini ima vsak posameznik priložnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj. Pri igrah se nauči razumevanja pravil, pomena sodelovanja, spoštovanja in zna upoštevati razlike med določenimi posamezniki.

Gibalna aktivnost v otrokovo življenje in v njegov vsakdan vnese določen red in disciplino in s tem narekuje ritem življenja posameznika. Otrok s takim ritmom doseže in usvoji definicijo zdravega življenjskega sloga. Če je otrok že od majhnega obiskoval dodatne ure športne dejavnosti, bo v prihodnje imel manj težav z vključevanjem v vadbo, lažje bo navezal stike, navajen bo reda in discipline, pripravljen bo za delo, znal bo poslušati, znal bo sodelovati, šolske obveznosti bo opravljal sproti ipd. Otrok z redno športno dejavnostjo sam spozna in opazi svoje telesne sposobnosti in spremembe, hoče napredovati, uživa ob napredku in uspehu in nauči se prenašati poraz.

Cilj je, da otroku dodatno ponudimo možnost športne aktivnosti, da se nauči in pridobi vse zgoraj naštete lastnosti. Ko bo otrok vstopil v šolo bo vse te lastnosti samo prenesel.

Šport se v prvi meri kaže kot pomembno sredstvo razvoja osebnosti otrok in njihovih sposobnosti in lastnosti, hkrati pa tudi kot pomemben kompenzacijski dejavnik negativnih civilizacijskih trendov na vzgojo otrok in celostno podobo družine.

Ko se otrok ukvarja s športom je:

  • manj anksiozen
  • manj občutljiv na bolečino
  • bolj samozavesten
  • boljše kontrolira svoja čustva
  • ima večjo odportnost na stres
  • bolj motiviran
  • bolje upravlja s svojim časom
  • telesno bolj sposoben

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja