Pomen gibanja

Pomen gibanja

  • 17.09.2019
  • Človek je ustvarjen za gibanje. Lahko rečemo, da je gibanje sestavni del kakovosti življenja sodobnega človeka. Telesna dejavnost in rekreacija pomembno vplivata na celovito ravnovesje človeka in ustvarjata harmonijo med njegovo naravo ter vsakdanjimi napori in obveznostmi.

Pri gibanju gre za sproščujoče doživljajske izkušnje, ki jih ponuja in daje igrivost pri tovrstnem udejstvovanju. Nekateri v tem najdejo še več. Človek pri gibanju pride do potrjevanja in izražanja osebnosti. Če gre za športni boj lahko krepimo tekmovalni duh, ki plemeniti telo in duha, veliko daje in bogati. Športno rekreativno udejstvovanje je človeku lahko vsakdanji izziv tudi zato, ker se preko tega lahko udeležuje raznih športno rekreativnih tekmovanj, zlasti kadar želi meriti sile, svoje znanje in sposobnosti z drugimi ali s seboj in pri tem doseči pomembnejše rezultate. Izziv je tudi zato, ker je v športu, tudi v rekreativnem, možno doživeti še več kot pri drugih dejavnostih v življenju in uresničiti cilje, ki so v različnih starostnih obdobjih različni. Velikokrat lahko take cilje dosežemo z gibalno aktivnostjo.

Telesna aktivnost bogati življenje človeka in mu pomaga, da se lažje vključuje v prijateljske skupine. Zagotovo je velika vrednost gibanja in ukvarjanja s športno-rekreativnimi in dejavnostmi v pozitivnem učinkovanju na zdravje. Športna aktivnost deluje v odnosu na zdravje ljudi, tako da omeji delovanje negativnih dejavnikov, ki spremljajo današnje življenje in pomaga pri ohranitvi zdravja. Že od nekdaj so omenjali da je za zdravljenje potrebno veliko gibanja. Znano je, da se z redno telesno vadbo povečajo psihofizične sposobnosti. Znanje in gibanje za tesno povezana. Ko govorimo o zdravju ugotovimo, da se prizadeti svojega zdravja in pomembnosti le-tega zavedajo šele takrat ko ga začenjajo izgubljati ali ko ga popolnoma izgubijo. Kdor se dovolj giblje, se ukvarja z raznimi telesnimi dejavnostmi, hodi, teče, igra tenis, hodi na fitnes ipd. si ohranja svoje zdravje in lahko pričakuje kakovostno življenje v pozni starosti. Prav zato je zelo pomembno, da otroke že v otroštvu naučimo biti telesno aktivni in jim gibanje predstavimo kot zabavno aktivnost.

Telesna aktivnost zajema telesno gibanje, ki ga povzročajo skeletne mišice in povzroči precejšnje povečanje porabe energije glede na mirovanje. Kar znaša pri osebi, ki dan presedi, 25% dnevne porabe energije, je enako 50% vzdržljivosti športnika na treningu. V skladu s tem širokim pojmom moramo upoštevati preživljanje prostega časa, razne vaje, šport, prevoz, poklicno deli in razna vsakodnevna opravila.

Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta. Po mnenju mnogih je obdobje otroštva najbolj pomembno pri oblikovanju navad za vseživljenjsko gibalno aktivnost. Otroke moramo navaditi na življenjski slog, ki naj se nadaljuje v vseh življenjskih obdobjih, saj ima gibanje veliko pozitivnih učinkov za človekovo zdravje. Priporočamo, da naj bo otrok aktiven vsak dan in naj bo aktivnost zmerne do visoke intenzivnosti, ki traja vsaj eno uro.

Za otrokov razvoj, krepitev in varovanje zdravja in ohranjanje primerne telesne aktivnosti so pomembne različne oblike gibalne aktivnosti. Otroci potrebujejo redno gibalno aktivnost za normalno rast, ohranjanje gibalne pripravljenosti ter razvoj gibalnih sposobnosti in navad.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja