Smernice za telesno dejavnost otrok | 1. DEL

Smernice za telesno dejavnost otrok | 1. DEL

  • 13.08.2019
  • Telesna dejavnost pozitivno vpliva na zdravje in hkrati zmanjšuje pojav obolevnosti. S telesno dejavnostjo lahko uspešno uravnavamo oziroma nadzorujemo telesno težo in uravnavamo maščobe v krvi, pripomoremo k uravnavanju telesnega maščevja, dvignemo raven varovanega holesterola (HDL) in zmanjšamo raven škodljivega holesterola, zmanjšamo neodzivnost na inzulin in povečamo kostno gostoto.

Telesna dejavnost je zelo pomembna v otroštvu, saj vpliva na življenjski slog in zdravstveno stanje otroka. Zdrav življenjski slog preprečuje pojav prekomerne telesne teže in debelosti. Dokazano je, da se zdrav odnos do telesne dejavnosti razvije že v otroštvu do 12. leta starosti. Otroci, ki so aktivni v otroštvu, bodo najverjetneje aktivni tudi v mladostništvu oziroma v odrasli dobi.

Za začetek načrtovane telesne dejavnosti je pomemben ustrezen čas, ki je odvisen od vsakega posameznika. Fiziološki razvoj posameznega otroka se lahko kljub enaki kronološki starosti razlikuje, saj otroci osvajajo nove spretnosti pri različnih starostih. Pri tem je pa zelo pomembno, da učitelji to opazijo in vadbo ustrezno prilagodijo glede na zrelost, sposobnost, znanje in motivacijo otroka.

Najbolj pomembno, kar moramo vedeti ko izbiramo dejavnost za otroka je, da mora biti zabavna in da hkrati otroku predstavlja izziv, zaradi katerega se bo potrudil in dosegel želeni cilj. V začetku gibalne dejavnosti usmerimo na gibalni razvoj, kasneje pa lahko vadba bolj strukturirana ter vključuje gibalne in funkcionalne sposobnosti: moč, hitrosti, gibljivost, koordinacijo, ravnotežje in vzdržljivost.

Vadba za otroke v starosti 2-6 let

Otroci tukaj osvajajo nove gibalne spretnosti sami ali v stiku z okoljem. Z dejavnostjo se njihovo dinamično in statično ravnotežje izboljšuje, gibanje postaja vse bolj usklajeno in ritmično. Med tretjim in četrtim letom naj bi otrok obvladal vrsto gibalnih vzorcev kot so: tek, plezanje, skakanje, metanje in lovljenje. Otrok lahko stoji in skače po eni nogi. Konec omenjenega obdobja postaja gibanje otroka učinkovitejše in bolj usklajeno. Otroci so sposobni izvajati manj zahtevne vrste sestavljenih gibanj kot so: udarci pri tenisu, smučarski zavoji, razni skoki. Pri izvajanju natančnih in kompleksnih gibanj imajo otroci še težave.  Otrokova pozornost je v tem obdobju kratkotrajna, zato je pomembno, da vadbo organiziramo tako, da se otrok ne bo dolgočasil. Vadba mora biti zabavna. Priporočljivo je tudi, da otroci vadbo izvajajo bodi, zaradi zdravega razvoja stopal.

Vadba za otroke v starosti 7-10 let

Otroci v tem obdobju začnejo povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti, ki so jih že osvojili za izvajanje kompleksnih gibanj. Učinkovitost senzorno-motoričnega sistema ter sposobnost selektivne pozornosti in koncentracija se v tem obdobju izboljšata. To omogoča osvajanje zahtevnejših gibalnih spretnosti (gimnastični elementi, tehnika plavanja..) in osnovne igralne strategije oziroma taktike v moštvenih športih. Obdobje poznega otroštva je čas učenja tehnično zapletenih športnih gibanj. V tem obdobju vadbeno uro sestavljajo: osvajanje temeljnih športnih dejavnosti (akrobatika, gimnastične prvine na orodju, atletika, plavanje, igre z žogo, elementi borilnih veščin ipd.). Izvajanje gibanja tukaj postane bolj natančno, lahkotno in predvsem bolj učinkovito. V tem obdobju še ni smiselno, da vadbo ozko usmerimo in otroka napotimo v prezgodnjo specializacijo v določen šport. Nasprotno, raznovrstnost gibalnih nalog v tem obdobju pomeni širitev gibalnih izkušenj, ki bodo zelo dobrodošle v nadaljnjem športnem oziroma gibalnem razvoju posameznika.

Vadba naj temelji na igri in učenju. Cilji naj bodo z vidika osvajanja gibalnih struktur in sposobnosti  jasno določeni. Otroka moramo spraviti, da osnovna gibanja spravi do stopnje, kjer bo gibanje stabilno, učinkovito in popolno. Imejmo v mislih, da sta pravilnost in hitrost izvedbe zelo pomembni. Ob takih načelih bodo pri raznovrstni vadbi otroci oziroma mladi z igro, brez posebnega poudarka razvijali tudi mišično moč in vzdržljivost, kar je za otroka zelo pomembno.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja