Otrok naj se čim več giba!

Otrok naj se čim več giba!

  • 23.07.2019
  • Otroci se dandanes vedno manj spontano gibajo, to je dejstvo. Kaj pa vi naredite ko preživljate prosti čas z otrokom? Vam v tistem trenutku pade na pamet, da se napotite v naravo, na svež zrak in na "eno dozo gibanja"?

Otroci se dandanes zaradi drugačnega načina življenja gibajo manj. Svoj prosti čas večino preživijo noter. To nastaja predvsem zaradi razvoja tehnologije, do katere lahko otrok skoraj svobodno dostopa. Zaradi tega prihaja do porasta prekomerne telesne teže in pojava debelosti že pri najmlajših. Pojavijo se lahko tudi nekatera obolenja, ki sicer niso značilna za mlajše, so pa povezana s pomanjkanjem aktivnosti oziroma gibanja ter z neprimerno prehrano. Ker se otroci premalo gibajo, posledično ne usvojijo osnovnih gibalnih oblik gibanja, kar pripelje do tega, da je otrok iz leta v leto manj gibalno učinkovit.  

Težava se zlasti pojavi, ko naši najmlajši že zgodaj v otroštvu niso dovolj gibalno dejavni. Če otrok nima možnosti za gibanje, se lahko pojavijo težave pri oblikovanju temeljnih naravnih vzorcev, ki so podlaga za kasnejše usvajanje kompleksnih gibanj in vključevanje v športno vadbo. Gibanje pozitivno vpliva na:

  • zdravje
  • dobro počutje
  • spoznavni razvoj
  • ustrezno vključevanje v skupino
  • sodelovanje z vrtniki v skupini
  • boljše učne dosežke
  • manjšo stopnjo vedenjskih problemov (oblikovanje pozitivnih vzorcev obnašanja)

Ustrezno razvite gibalne sposobnosti (moč, ravnotežje, vzdržljivost, hitrost, gibljivost) poskrbijo, da lahko otroci usvojijo gibalne spretnosti, kot so vožnja s kolesom, plavanje, smučanje, rolanje ipd. Pri vsaki gibalni nalogi je otrokova uspešnost odvisna od vključevanja vseh zgoraj naštetih gibalnih sposobnosti. Pri kompleksnih gibanjih, kot je npr. met žoge v določeno tarčo, mora biti otrok natančen, razviti ustrezno moč za dosego tarče in ujeti skladnost gibanja. Oba procesa, osvajanje gibalnih spretnosti in gibalnih sposobnosti potekata vzporedno in vplivata drug na drugega.

Cilj je, da otroka pripeljemo do točke, ko se bo želel gibati in biti aktiven. Na to ima velik vpliv družina, ki je otroku najbližje, vrtec oziroma šola (ustanova, ki jo otrok trenutno obiskuje), športni klubi, športni programi, športne organizacije,...

Ena izmed takih je Športna unija Slovenije, ki si v okviru vseslovenske športno-družbene akcije Veter v laseh - s športom proti zasvojenosti prizadeva za širitev ljubezni do gibanja in daje velik poudarek na vključevanje tistih, ki so v športu manj dejavni. Cilj projekta je, da otroke in mlade opomnimo in naučimo o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Program Veter v laseh poteka v raznih krajih po Sloveniji, namenjen pa je predvsem otrokom in mladostnikom, saj nam je že znano, da je ravno pri njih potrebno oblikovati dobre navade za dosego zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Veter v laseh vam ponuja raznolike športne aktivnosti, ki so brezplačne. Na enodnevnih ali večdnevnih dogodkih je cilj osveščati otroke in njihove starše o pozitivnih učinkih telesne vadbe in negativih posledicah v primeru nezadostnega gibanja. Pomembna je usmeritev mladih in njihovih družin v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje. Vemo, da na količino otrokove športne dejavnosti najbolj vplivajo starši, zato je pomembno, da tudi starše naučimo, kako pomembna je zadostna aktivnost v kombinaciji z zdravo prehrano za dosego zdravega življenjskega sloga naših otrok. Ravno zato si lahko na spletni strani, ki vam jo ponuja program Veter v laseh preberete veliko danih objavljenih prispevkov na temo otrok, gibanja, zdrave prehrane ipd.

V akcijo Veter v laseh se iz leta v leto vključuje več prireditev, športnih počitnic in vadb za otroke ter mladino, katerih cilj je mlade spodbuditi k redni telesni aktivnosti in jim pomagati osvojiti aktiven življenjski slog, ki vključuje vsakodnevno gibanje. 

Z ustrezno načrtovanim, bogatim in pozitivno naravnanim programom, Veter v laseh pokuša mladim dati priložnost, da jim šport predstavlja zabavo, pri kateri se lahko povrh vsega družijo s svojimi vrstniki in najdražjimi. Programa se lahko udeleži vsak, saj je naravnan tako, da se aktivnosti lahko izvajajo brez določenega predznanja.

Poskrbite, da bodo vaši najmlajši aktivno preživljali svoj prosti čas. Redna telesna aktivnost in zdrava prehrana sta ključni za oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani www.vetervlaseh.si, kjer so poleg prispevkov objavljeni tudi seznam brezplačne vadbe za otroke ter brezplačnih predavanj za starše, ki se odvijajo po slovenskih osnovnih šolah in vrtcih. Pohitite, vaš otrok že čaka zabavna in aktivna druženja!

Projekt sofinancirata Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Fundacija za šport. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja