Vpliv gibanja otroka v njegovi predšolski dobi na njegov kasnejši življenjski slog

Vpliv gibanja otroka v njegovi predšolski dobi na njegov kasnejši življenjski slog

  • 02.07.2019
  • Vsak posameznik ima svoj življenjski slog. Priporočljivo je, da je naš življenjski slog zdrav. Do zdravega življenjskega sloga pridemo predvsem z zadostno telesno aktivnostjo in zdravo prehrano, vendar pa na življenjski slog vplivajo tudi družina, okolje in podobno. Kdaj se oblikuje naš življenjski slog in kaj je takrat najbolj pomembno?

Posameznikov življenjski slog se razvija skozi celotno življenje. Najprej se oblikuje v ožjem družinskem krogu, pozneje pa na posameznika najbolj vpliva okolje, v katerem odrašča. Otrok si mora zdrav življenjski slog zgraditi v času, ko lahko še njegovi starši in vzgojitelji vplivajo nanj. V predšolskem obdobju moramo posebej izpostaviti pomen ožje družine, saj predstavlja pomembnega spodbujevalca otrokovega celostnega razvoja. V začetnem obdobju družina najbolj pripomore k oblikovanju otroka in mu pomaga pri pridobivanju novih gibalnih izkušenj. Če bomo otrokov vsakdan zapolnili z aktivnostjo in gibanjem, bo otrok sčasoma sprejel šport kot način življenja.

Če družina nameni veliko časa gibanju in športu, otroka lažje pripravi na življenje, tako da se otrok lažje sooča s težkimi situacijami, premaguje težke probleme z lahkoto in stres zanj ne predstavlja velike ovire. Otrok lahko tudi v kasnejšem obdobju lažje navezuje stike. Starši morajo otroku biti za vzgled in poskrbeti morajo, da bo otrok osvojil zdrav in primeren življenjski slog.

Pomanjkanje zadostne količine gibalne dejavnosti vodi v kronične nenalezljive bolezni kot so arterioskleroza, zvišan krvni pritisk, možganska kap, od inzulina neodvisna sladkorna bolezen, osteoporoza in druge. Aktivni življenjski slog pa je dokazano pomemben varovalni dejavnik zdravja in z njim lahko preprečimo nastanek zgoraj naštetih bolezni. Če hočemo pri otroku uvesti zdrav življenjski slog, se moramo tega lotiti že v predšolski dobi, saj gibalna dejavnost in zdrava prehrana vplivata na zdravje otroka, s tem pa direktno vplivata tudi na njegovo zdravje v odrasli dobi.

Na izbiro zdravega življenjskega sloga vpliva tudi pomen primerne gibalne dejavnosti za zdravje in pomen okolja, veliko vlogo pa ima tudi zgled vzgojitelja in pogoji za delo v vrtcu. Vrtec otrokom lahko vsakodnevno omogoča in jih spodbuja, da z raznimi dejavnostmi v prostoru in tudi na prostem spoznavajo in razvijajo svoje gibalne dejavnosti ter osvajajo nekatere nove gibalne koncepte. Različne gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih (tako otrok kot odraslih), da z njimi deli stvari in prostor ter da je sposoben sodelovati. V elementarnih igrah spoznava pomen in smisel upoštevanja pravil, pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti. Igre mu ponujajo možnost sodelovanja in možnost prizadevanja uresničevanja skupnega cilja skupine. Igra mu ponuja možnost iskanja svojih poti in načinov za rešitve raznih gibalnih nalog. Otrok lahko tukaj uporabi svojo domišljijo.

Gibalne dejavnosti se razlikujejo glede na:

  • Cilj: razvoj gibalnih sposobnosti in navad, učenje novih gibalnih konceptov, utrjevanje znanja, socializacija..
  • Vsebino: elementarne igre, igre z žogo, uporaba pripomočkov,..
  • Trajanje: gibalne minute, gibalni odmori, vadbena ura, izleti,..
  • Prostor: igralnica, športna dvorana, razred, igrišče, gozd, travnik,..
  • Vlogo otroka: vodene in spontane dejavnosti

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja