Pomen igre v vodi

Pomen igre v vodi

 • 11.06.2019
 • Ker se bliža konec šole in s tem začetek poletnih počitnic, danes zavijemo na bolj toplo in prijetno temo za otroke.

Otroci so dandanes premalo športno dejavni. To se dogaja predvsem zaradi pomanjkanja zelenic, otroških igrišč, zaradi napredne tehnologije, ki otroke okupira in zasvoji in posledično odtegne od zdravega načina življenja. Starši se morajo zavedati, da sta potreba po gibanju in igri temeljni otrokovi potrebi.

Pri igri je pomembno sodelovati, zato mora igra vedno temeljiti na povezanosti in ne tekmovalnosti. Z igro otrok razvije svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti, poleg tega pa je za otroke veliko bolj zabavna igra v skupini vrstnikov kot pa izvajanje individualnih gibalnih nalog. Pri igri se otroci lahko sprostijo, znebijo se raznih strahov (strah pred govorjenjem, strah pred vodo, strah pred potopom glave v vodo,..) in pri tem kar se da uživajo.

Otroka gibanje v vodi spremlja že od samega rojstva. Začne se s kopanjem v kadi, s čofotanjem, igranjem v vodi ipd. Ko otrok dopolni štiri leta pa je čas, ko se lahko začne vključevati v plavalne tečaje in se tako s pomočjo igre nauči plavati. Tudi kot dojenček se lahko vključuje v programe plavanja, kjer vadba poteka skupaj s starši. Igra v vodi je posebna, saj omogoča, da je otrok sproščen in se tako veliko hitreje nauči plavati. Pri prilagajanju na vodo so pomembne raznolike igre in vaje, ki jih pri samem procesu uporabljamo. Pri izbiri le teh moramo vedno težiti k osnovnim učnim načelom, kjer so najpomembnejša načela:

 • postopnosti
 • sistematičnosti
 • nazornosti

Po kriterijih razdelimo didaktične igre in vaje na dve osnovni skupini:

 • didaktične igre in vaje z glavo nad vodo
 • didaktične igre in vaje z glavo v vodi.

S pomočjo raznih oblik iger in vaj otroke prilagajamo na potapljanje glave pod vodo. To velja za enega prvih težjih korakov pri učenju plavanja, hkrati pa je to osnovni element tehnike plavanja.

S pomočjo igre lahko otroke:

 • prilagajamo na vodo;
 • učimo elemente posameznih tehnik;
 • učimo taktiko;
 • razvijamo psihomotorične sposobnosti;
 • jih motiviramo za nadaljnje resnejše delo;
 • jih sproščamo med samim delom.

 Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja