Razpis Veter v laseh 2023

Razpis Veter v laseh 2023

  • 03.04.2023
  • Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že skoraj tri desetletja! Organizatorje iz vrst športnih društev, osnovnih šol in mladinskih organizacij vabimo, da se nam kot izvajalci pridružite tudi letos!

V sklopu akcije si želimo izvedbe brezplačnih enodnevnih dogodkov s pestrim naborom športnih aktivnosti, ki jih lahko organizatorji izberete glede na svoje zmožnosti in interes. Dogodek lahko pripravite kot športni dan, kot del večjega dogodka, ki je namenjen družinam ali kot samostojen dogodek. Vsem je namreč skupno, da želimo z njimi otrokom in mladini približati gibanje in šport na zabaven način. Pri izvedbi se lahko povežete s sorodno organizacijo, občino, šolo ali lokalnim športnim društvom.

Organizatorjem bomo tudi letos ponudili ustrezno promocijsko in organizacijsko podporo, skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport), ki vključuje brezplačen promocijski material za udeležence, brezplačno izposojo maskot akcije Športka in Vihre ter promocijo dogodka na naših spletnih in družbenih omrežjih.

POSTOPEK PRIJAVE:

  1. Izpolnitev prijavnice za sodelovanje v projektu. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
  2. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.
  3. Po prijavi boste po e‐pošti prejeli pogodbo, ki jo dopolnite s podatki izvajalca, terminom in lokacijo izvedbe programa ter jo podpisano in ožigosano vrnete po e‐pošti, skenirano na naslov vetervlaseh@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 3. 4. 2023 do 31. 10. 2023 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Vsak izvajalec lahko prijavi več dogodkov.

RAZPIS PROGRAMA VETER V LASEH 2023

PRIJAVNICA VVL 2023

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu vetervlaseh@sportna-unija.si.