Podrobnejši opis

Tu najdete podrobnejši opis projekta: kdo je lokalni izvajalec, ugodnosti za lokalne izvajalce, povzetek pravil, idejna zasnova ... Priložen je tudi celoten koncept projekta Veter v laseh.

MERILA ZA IZBIRO SOORGANIZATORJEV NA LOKALNI RAVNI  

Kot organizatorji oz. izvajalci lahko sodelujejo:  
 • društva člani ŠUS-a,
 • športna društva,
 • športne zveze,
 • agencije za šport,
 • osnovne šole,
 • zasebniki,
 • humanitarna društva ter organizacije in
 • drugi, ki zagotovijo izvedbo akcije po organizacijski zasnovi.

UGODNOSTI ZA LOKALNE IZVAJALCE:

 • priprava koncepta akcije in nudenje strokovne podpore pri njeni izvedbi
 • priprava organizacijske zasnove akcije Veter v laseh
 • koordinacija organizacije prireditev
 • priprava in posredovanje vabil organizacijam, ki so v preteklosti že sodelovale v akciji ter organizacijam, ki še niso in delujejo na področju vzgoje in izobraževanja mladih
 • zbiranje prijav in oblikovanje mreže, ki šteje preko 70 partnerjev, ki bodo izvedli enodnevno promocijsko športno prireditev (druženje mladih ob in s športom) po različnih krajih v Sloveniji 
 • povabilo zdravstvenih, kulturnih, športnih in sorodnih lokalnih organizacij k sodelovanju preko organizatorjev - članov mreže 
 • organizacija in izvedba strokovnega usposabljanja za lokalne izvajalce 
 • oblikovanje animacijske skupine promotorjev, ki z obiskom in predstavitvijo akcije na šolah, znotraj društev in mladinskih organizacij aktivno sodeluje pri promociji in širitvi akcije
 • seznanitev slovenskih občin s potekom akcije ter pridobivanje njihove podpore (podpis Pisma o nameri)
 • razširitev skupine vrhunskih športnikov in znanih medijskih osebnosti - ambasadorjev športa za vse (podpis pisem o nameri, priprava video prispevkov s spodbudnimi nagovori, izvajanje promocijske in animacijske aktivnosti na različnih lokacijah v okviru prireditev)
 • oblikovanje ponudbe promocijskih artiklov akcije
 • sofinanciranje nakupa promocijskega materiala festivala 
 • brezplačna uporaba maskot (Športko in Vihra) na prireditvi Veter v laseh
 • preoblikovanje kartončka – Vetrolovčka za sodelovanje na prireditvi in zagotovitev zagotovitev brezplačnih plakatov
 • izvedba natečajev akcije: NAJ FOTO PRISPEVKI, NAJ VIDEO PRISPEVKI, NAJ HIMNA, NAJ LIKOVNI PRISPEVKI
 • zagotovitev medijske podpore na nacionalnem nivoju in promocije organizatorjev in izvajalcev na spletni strani www.vetervlaseh.si ter družabnih omrežjih
 • zagotovitev povezave s pristojnimi republiškimi vladnimi in civilnim institucijami
 • vzpostavitev mreže sodelujočih na družbenem omrežju Facebook
 • izvedba zaključnega festivala Veter v laseh 
 • priprava zahval in priznanj občinam, koordinatorjem in šolam za sodelovanje
 • nagrade za najboljše udeležence prireditev in organizatorje najbolj zanimive prireditve
 • organizacija in izvedba zaključnega srečanja koordinatorjev akcije 
 • evalvacija in validacija s stališča doseganja ciljev in zadovoljstva
          
Podrobno bomo vse obveznosti uskladili z medsebojnim pisnim dogovorom.

PRAVILA

Udeleženci se ob prihodu razdelijo v mešane ekipe od 3-5 udeležencev, pri čemer velja, da sta v ekipi najmanj dve dekleti. 
 
Vsak član ekipe za uspešno opravljen poligon ali aktivnost posamezni ekipi prinese največ tri točke. Če šteje ekipa manj kot pet članov, tekmovalec za vsako izvedbo poligona dobi ustrezno število točk (glede na uspešnost izvedbe). 
 
V  primeru, da ekipo sestavljajo trije udeleženci, lahko dva člana ekipe nalogo ponovita. V kolikor ekipa šteje tri tekmovalce, dva tekmovalca dvakrat izvedeta poligon; v kolikor ekipa šteje štiri tekmovalce, en tekmovalec dvakrat izvede poligon. Tekmovalca, ki dvakrat izvede poligon, izbere ekipa sama. 
 
Na koncu se točke vseh tekmovalcev seštejejo in vpišejo v tekmovalni karton ekipe. Ekipa torej lahko zbere največ 15 točk za udeležbo na posameznem poligonu (izjema je le nogometni poligon).
 
Najboljši udeleženci lokalnih prireditev se bodo udeležili zaključnega festivala Veter v laseh, ki bo 26. septembra 2015 v Gozdni šoli Mozirje.
 
STAROSTNE KATEGORIJE: 
 
 • 6–8 let
 • 9–12 let
 • 3–15 let
 • 15 let in več
 • družine

IDEJNA ZASNOVA

Športne in obšportne aktivnosti, ki so razdeljene po posameznih tematikah, se bodo izvajale skozi cel dan od 9.00 do 13.00 ter med 16.00 in 19.00 uro. Vsi udeleženci bodo lahko prehajali med posameznimi aktivnostmi glede na lasten interes. Tako bomo gibanje približali čim širšemu krogu mladostnikov. 
 
Pester športni program vključuje raznovrstne športne animacije, poligone in igre. Vse aktivnosti so zasnovane tako, da jih lahko izvajajo otroci brez predhodnega predznanja, hkrati pa so zanimive tudi otrokom, ki že poznajo posamezno športno panogo. Poudarja in nagrajuje se angažiranost in motiviranost pri izvedbi, medtem ko je učinkovitost izvedbe manj pomembna, saj želimo, da mladi v športu in gibanju uživajo ne glede na telesne sposobnosti in rezultatsko uspešnost. Poleg športnih aktivnostih bodo na prizoriščih potekale tudi spremljevalne kreativne dejavnosti na temo zdravega življenjskega sloga in varovanja okolja. Prireditev s svojo pozitivno energijo obogatita maskoti Športko in Vihra. Dogodek je izvrstna priložnost za povezovanje in predstavitev programov lokalnih športnih, zdravstvenih, kulturnih in ostalih nevladnih organizacij (npr. gasilci). 
 
Posebno težo bodo dogodkom dali tudi ambasadorji športa za vse – slovenski vrhunski športniki, ki jih bomo povabili k aktivni udeležbi in sodelovanju na posameznih prireditvah. 

OPREDELITEV POSAMEZNIH DEJAVNOSTI: 

I. ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 • ŠPORTNE IGRE – IGRE Z ŽOGO
 • ATLETSKI POLIGON
 • GIMNASTIČNI POLIGON
 • PLES BREZ MEJ
 • POLIGON ORIENTACIJE
 • PARTIZANČEK in SOKOLČEK
 • DODATNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 II. OBŠPORTNE DEJAVNOSTI

 • LIKOVNO IZRAŽANJE
 • LITERARNO IZRAŽANJE
 • GLASBENA VSEBINA
 • PIL NOVINARSKA DELAVNICA
 • VARNA UPORABA INTERNETA
 • IGRE NA PROSTEM

 III. PROMOCIJA ZDRAVJA

 IV. PROMOCIJA VAROVANJA OKOLJA

 
Tu najdete celoten koncept prireditev Veter v laseh (klikni na spodnjo povezavo):

CILJI:

 • vzpostavitev širokega kroga stalno aktivnih v športu, s poudarkom na vključevanju tistih otrok in mladostnikov, ki so v športu manj dejavni,
 • skozi športne igre pri mladih vzpodbuditi ljubezen do športa in aktivnega preživljanja prostega časa,
 • pridobiti čim večje število aktivnih udeležencev akcije, ki bodo v navedenih dejavnostih dobili možnost za iskanje in potrjevanje lastne osebnosti na bolj konstruktiven način kot z vdajanjem pretiranemu gledanju televizije, drogam, alkoholu, spletnim socialnim omrežjem in vsem drugim oblikam zasvojenosti,
 • z medijsko odmevnostjo vplivati na osveščenost javnosti o pomenu gibanja ter širiti zavest o problematiki, povezani z zasvojenostjo tudi pri tistih posameznikih in v tistih sredinah, ki ne bodo v neposrednem stiku z vsebinami gibanja,
 • povečanje ozaveščenosti mladih o negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti in pozitivnih učinkih športne aktivnosti in rednega gibanja,
 • povečanje ozaveščenosti mladih o pomenu zdravega načina prehranjevanja in varovanja okolja,
 • spodbujanju staršev in drugih pomembnih odraslih, da z otroki aktivno preživljajo prosti čas, osveščanju staršev in pedagogov o pomembnosti gibalne inteligence otrok in mladostnikov.

CILJNA SKUPINA

Udeležba v akciji ni starostno omejena niti ni omejena glede na spol, rasno, etnično ali versko pripadnost. Poudarek pa je na mladih med .7 in 25. letom starosti.

MEDIJSKA PODPORA IN OBVEŠČANJE

Brez medijske podpore tako na nacionalnem kot lokalnem nivoju akcija ne more doseči svojih ciljev in namenov, zato predlagamo in priporočamo lokalnim organizatorjem, da v promocijske namene vzpostavijo stik z lokalnimi tiskanimi in elektronskimi mediji ter jim predstavijo akcijo, njene cilje in njen namen. 
Obenem predlagamo, da glede na svoje znanje in možnosti lokalni organizatorji v svoje aktivnosti vključijo promocijo preko spleta in družabnih omrežij.
Vsi sodelujoči v akciji bodo imeli možnost objavljanja različnih prispevkov, izmenjave doživetij in mnenj na spletni strani akcije Veter v laseh www.vetervlaseh.si, spletni strani Športne unije Slovenije (www.sportna-unija.si) ter na naših Facebook profilih. 
Z namenom promocijo akcije in posameznih prireditev bomo na Športni uniji Slovenije poskrbeli nacionalno promocijo projekta ter za izvedbo različnih natečajev, nagradnih iger in z bogato ponudbo promocijskega materiala.

POSEBNO OPOZORILO

V celotnem času trajanja prireditve naj lokalni organizator akcije zagotovi, da okoliški gostinski in drugi lokali ne bodo točili alkoholnih pijač.