Razpis 2018

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti za leto 2018

CILJI IN NAMEN

Nacionalna športno-družbena akcija Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti se bo letos odvila že 23. leto zapored.

Osrednja cilja akcije, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in družinam, sta širiti ljubezen do športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in najboljšo protiutež vsem oblikam (sodobnih) zasvojenosti. Izvajamo ga na nacionalni ravni skozi celo leto, zato sočasno prispeva tudi k dvigu števila telesno aktivnih otrok in mladostnikov.

Na Športni uniji Slovenije načrtujemo, da se bo v projekt vključilo več kot 70 izvajalcev s področja celotne Slovenije, ki bodo z različnimi športnimi dogodki in vadbami za mlade v gibanju povezali vsaj 20.000 otrok in mladostnikov ter 1.000 prostovoljcev.

Potencial in dobro zasnovo programa Veter v laseh je prepoznalo tudi Ministrstvo za zdravje RS, ki bo med leti 2017 in 2019 podprlo njegovo izvedbo. V ta namen smo program razširili in poleg brezplačnih eno-dnevnih dogodkov in vadb vključili še brezplačna predavanja za starše, brezplačne seminarje za izvajalce, urejanje igrišč in zunanjih površin ter pripravo nabora gibalnih iger za otroke.

V letošnjem letu je predviden sklad za izvajalce v višini 25.000 evrov, ki ga sestavljajo materialna in finančna sredstva.

VSEBINA RAZPISA

V projekt se v 2018 lahko vključijo izvajalci iz vrst športnih društev in zvez, osnovnih in srednjih šol, mladinskih centrov in sorodnih organizacij z izvedbo:

 • športno-družabnih prireditev za otroke in/ali mladostnike, ki imajo cilj osveščanje o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternativi vsem oblikam zasvojenosti;
 • večdnevnih športnih dogodkov za otroke in mladostnike, kot so npr. športne počitnice, ki imajo cilj osveščanje o pomenu gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa kot alternativi vsem oblikam zasvojenosti;
 • rednih športnih vadb za otroke in mladostnike, ki so namenjene športni vzgoji otrok ali športni rekreaciji mladostnikov ter niso tekmovalne narave.

DOLŽNOSTI IZVAJALCEV

 1. Uporaba promocijskega materiala in logtipa ŠUS ter Ministrstva za zdravje RS na prireditvenem prostoru, v objavah na spletu in družbenih omrežjih ter v sporočilih za javnost.
 2. Predstavitev projekta na prireditvi s strani moderatorja – navedba Ministrstva za zdravje RS kot pokrovitelja projekta.
 3. Poročanje o dogodku (prireditev ali vadba): organizator najpozneje dva (2) dni po izvedenem dogodku odda kratko poročilo (od 250 do 1000 znakov) preko elektronskega obrazca na spletni strani www.slovenijavgibanju.si. Poročilo o izvedbi bomo kot novico objavili na spletni strani www.vetervlaseh.si.

Poročilo naj vključuje:

- navedbo števila udeležencev, strokovnih delavcev, prostovoljcev in zbranih ur gibanja ter

- načine in oblike promocije projekta in dogodka pred in po izvedbi.

 1. Objava fotografij dobre kakovosti (najmanj 15) z dogodka. Na fotografijah mora biti jasno razvidna uporaba posredovanega promocijskega materiala, logotipa ŠUS in Ministrstva za zdravje RS v času izvedbe dogodka (vključno z udeleženci ali strokovnimi sodelavci in prostovoljci).

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

(Športne) organizacije, ki se bodo vključile v projekt, bodo dobile ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo.

 1. Sklad v višini 25.000 EUR, ki ga sestavljajo materialna (vrečka za copate, zvezek in barvice, plakat Veter v laseh) in finančna sredstva za sofinanciranje prireditve. Sredstva bodo na voljo do porabe sklada.
 2. Zastava Veter v laseh: vsak izvajalec prejme eno zastavo ne glede na število dogodkov.
 3. Brezplačna izposoja maskot Športko in Vihra.
 4. Brezplačni vetrolovčki za izvajalce, ki bodo izvedli prireditev po konceptu Veter v laseh, ki je dostopen na spletni strani www.vetervlaseh.si.
 5. Brezplačna udeležba za predstavnika društva na strokovnem seminarju za organizatorje športnih programov (september 2018).
 6. Promocija prireditve in vadbe z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si in www.vetervlaseh.si.
 7. Promocija prireditve in vadbe na socialnih omrežjih ŠUS.
 8. Ugoden nakup ostalega promocijskega materiala:
 • otroške in odrasle majice Veter v laseh (bela in zelena barva)
 • plakat Veter v laseh
 • zastava
 • roll-up stojala
 • vetrolovčki
 • diplome

Majice so kakovostne bombažne majice, potiskane z logotipom Veter v laseh.

Personaliziran transparent vsebuje tudi logotip izvajalca.

POSTOPEK PRIJAVE

 1. V primeru izvedbe enodnevnih ali večdnevnih dogodkov: izvajalecv najkasneje tri (3) tedne pred izvedbo dogodka vpiše svojo aktivnost v SPLETNI OBRAZEC. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
 2. Ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Veter v laseh« in izpolniti obvezna polja.
 3. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.
 4. V primeru izvedbe brezplačne vadbe: izvajalec najmanj tri (3) tedne pred začetkom izvedbe programa podatke pošlje po e-pošti na naslov vetervlaseh@sportna-unija.si. Opis vključuje termin in lokacijo izvedbe vadbe, komu je vadba namenjena, kaj vključuje ter kontaktne podatke vaditelja oziroma odgovorne osebe za izvedbo.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 18.4.2018 do 31. decembra 2018. Vsak izvajalec lahko prijavi več dogodkov.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije se obrnite na glavnega koordinatorja Aleša Ošljaka (vetervlaseh@sportna-unija.si, 031 319 883).

Projekt sofinancirata Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Fundacija za šport. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.