Predstavitev

Športna unija Slovenije nudi zdravo, a zabavno alternativo v okviru vseslovenske športno-družbene akcije Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti, kjer si prizadevamo za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni, hkrati pa povečati ozaveščenost mladih o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga na eni ter negativnih posledicah sodobnih zasvojenosti na drugi strani.

Vseslovenska športno-družbena akcija pod okriljem Športne unije Slovenije VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI se bo letos že 21. leto zapored odvijala v številnih krajih po vsej Sloveniji. Osrednja cilja akcije, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in družinam, sta širiti ljubezen do športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa in najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. 
 
V času od aprila pa vse do novembra se bo preko 20 tisoč otrok in mladostnikov družilo na več kot 70 prireditvah s pestrim športnim programom, ki vključuje raznovrstne športne animacije, poligone in igre. Poleg športnih aktivnostih bodo na prizoriščih potekale tudi spremljevalne kreativne dejavnosti, v okviru katerih se s svojimi programi predstavijo lokalne športne, zdravstvene, kulturne in ostale nevladne organizacije. 
 
V preteklih letih smo koncept prevetrili ter ga približali potrebam in željam sodobnega otroka. V letošnjem letu predstavlja nadgradnjo razširitev projekta, in sicer se v vseslovensko akcijo lahko vključijo vse prireditve, športne počitnice in vadbe, katerih cilj je mlade spodbuditi k rednemu športnemu udejstvovanju in jih ozaveščati o pozitivnih učinkih športne aktivnosti in negativnih posledicah vseh oblik zasvojenosti. Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa širimo, so: zdrav in pozitiven pogled na življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava, spoštovanje in delavnost.

Športne organizacije, ki se vključijo v projekt, so deležne ustrezne strokovne, promocijske, informacijske in organizacijske podpore, s čimer se izrazito poveča kakovost, prepoznavnost in obiskanost športno-družabnih programov za otroke in mladostnike.

Za otroke smo pripravili tudi atraktiven produkt – Album športov Veter v laseh, ki na 37 straneh obsega pregled najbolj priljubljenih športov v Sloveniji in največje slovenske šampione. Prednost in inovativnost albuma je v njegovi zasnovi, ki otroku poleg zanimivih informacij iz sveta športa in sličic z avtogrami vzornikov nudi tudi obilo zabave, saj ga s pomočjo maskot Športka in Vihre spodbuja k dejanski športni aktivnosti s konkretnimi predlogi poligonov in izzivi.
 
Z bogatim športnim in spremljevalnim programom želimo dati mladim priložnost, da se ob športu družijo s svojimi najdražjimi na zdrav in zabaven način. Vse aktivnosti so pripravljene tako, da jih lahko izvajajo otroci brez predhodnega predznanja, hkrati pa so zanimive tudi otrokom, ki že poznajo posamezno športno panogo. Poudarja in nagrajuje se angažiranost in motiviranost pri izvedbi, medtem ko je učinkovitost izvedbe manj pomembna, saj želimo, da mladi v športu in gibanju uživajo ne glede na telesne sposobnosti in rezultatsko uspešnost.  Letos bomo največ pozornosti namenili:
  • vzpostavitvi tesnejšega sodelovanja z nacionalnimi in lokalnimi mediji, 
  • promociji projekta in posameznih dogodkov,
  • spodbujanju staršev in drugih pomembnih odraslih, da z otroki aktivno preživljajo prosti čas, 
  • osveščanju staršev in pedagogov o pomembnosti gibalne inteligence otrok in mladostnikov. 
 
Akcijo pripravljamo v sodelovanju z lokalnimi organizacijami, društvi in skupinami. ki jo s svojimi predlogi in pobudami soustvarjajo, hkrati pa prispevajo k njeni pestrosti, razsežnosti in razgibanosti. Pridružite se naši veliki športni družini tudi VI! 
 
Vsi skupaj bomo mladim ponudili urice polne veselja, smeha, igrive zabave in sproščenega druženja ob športu! Vse to z namenom, da jih spodbudimo k vsakodnevni športni dejavnosti, ki v prvi vrsti pomeni zabavo, razvedrilo in druženje, hkrati pa ponuja alternativo vsem oblikam zasvojenosti in je temelj za aktivno, razigrano, zdravo in kvalitetno življenje.  
 
Župane vseh slovenskih občin smo že seznanili s potekom akcije, njenim namenom in jih povabili k sodelovanju in podpori.
Župani, ki se bodo odločili za sodelovanje in podporo naše akcije, bodo podpisali Pismo o nameri. S tem izjavljajo, da si bodo v njihovem okolju prizadevali za spodbujanje in uveljavljanje športnega življenjskega sloga mladostnikov ter se bodo po svojih močeh zavzemali za zagotavljanje enakih možnosti druženja mladih ob in s športom v prostem času. 
 
 
Pismo o nameri

Za več informacij in odgovore na dodatna vprašanja se lahko obrnete na vodjo projekta Mojco Markovič (041 601 155, mojca.markovic@sportna-unija.si).