Volitve ŠUS 2016

Volitve ŠUS 2016

  • 26.09.2016
  • V četrtek, 22.9.2016 se je začel postopek evidentiranja kandidatov za predsednika, podpredsednika in druge organe Športne unije Slovenije.

V skladu z Rokovnikom za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev v organe, ki ga je skupščina potrdila dne 21.9.2016, bo oddaja vlog možna do ponedeljka, 17.10.2016 do 12.00 ure, ko bo na skupščini dne 21.9.2016 imenovana Landidacijska komisija pričela s pregledovanjem kandidatur.

Načini in postopki o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije so določeni v Sklepu o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS.

Vse vloge morajo biti poslane po pošti priporočeno s povratnico in pripisom »ne odpiraj – za Kandidacijsko komisijo« na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. Vloga mora na naš naslov prispeti do ponedeljka, 17.10.2016 do 12.00 ure.

Vsa prispela pošta z vlogami za kandidaturo bo dnevno izročena Kandidacijski komisiji, ki bo to pošto tudi hranila.

Sestava Kandidacijske komisije:

Predsednik: Janez Ovsenik
Član: Katja Tekavc
Član: Franjo Rozman
Član: Primož Sulič
Član: Boštjan Gmajnar

Vsi dokumenti, vezani na volitve bodo objavljeni v temu namenjeni rubriki Volitve ŠUS 2016.

Obveščamo vas, da bo v času trajanja postopkov evidentiranja po navodilih Kandidacijske komisije v pisarnah ŠUS veljal poseben režim in sicer:

  • Kakršnokoli diskutiranje in agitiranje o izvajanju volilne kampanje v prostorih pisarne bo sankcionirano (velja tudi za obiskovalce).
  • V pisarnah ŠUS se vodi knjiga obiskov, kamor se beležijo naslednji podatki: ime in priimek, datum, ura in namen obiska pisarn ŠUS - ločeno za obiskovalce in člane volilne komisije.

Cilj zgoraj navedenih pravil je izogib kakršnimkoli nepravilnostim ali zlorabam v času trajanja postopkov evidentiranja kandidatov.