Zdrav življenjski slog

Zdrav življenjski slog

  • 29.10.2019
  • Dandanes se vedno več ljudi zaveda kako pomemben je zdrav življenjski slog. Prav zato je izrednega pomena, da se osebe, ki smo v nenehni interakciji s predšolskimi otroci tega zavedamo, saj lahko zelo vplivamo na oblikovanje otrokovega življenjskega sloga.

Sam življenjski slog se začne oblikovati že v otroštvu. Tiste osebe, ki so v interakciji z otrokom, naj bi otroku posredovale pozitiven odnos do gibanja in zdrave prehrane, saj nam skupek obojega omogoča normalno in zdravo življenje. Otrok svoje prehranjevalne navade ponotranji do petega leta starosti in v kasnejši dobi jih je zelo težko spremeniti. Pri oblikovanju samih navad imajo zelo pomembno vlogo predvsem starši in vzgojitelji. 

Zdrav življenjski slog lahko povezujemo z različnimi področji razvoja: telesnim, intelektualnim, čustvenim in socialnim razvojem. Starši, ki hočejo, da njihovi otroci živijo zdrav življenjski slog, bodo morali otroku dati primeren zgled in mu zagotoviti izkušenjsko bogato okolje, ki ga tvorijo pozitivne spodbude. Naloga staršev je, da skozi proces odraščanja otroku predstavijo zdrav sistem vrednot. Poleg staršev imajo na otroka velik vpliv tudi vrstniki in druge odrasle osebe, ki z različnimi dejavniki (zgled, motivacija, vrednoste) vplivajo na izbiro življenjskega sloga otroka. 

Poleg okolja na oblikovanje življenjskega sloga vpliva tudi dednost in lastna aktivnost. Življenjski slog se kaže v načinu dela, preživljanju prostega časa, izbiri prijatevljev ipd. Oblikovanje sloga ni pomembno le za posameznika, temveč tudi za družbo kot celoto, saj se pozitivne posledice kažejo na zdravju, delovni uspešnosti, razpoloženju,.. 

Danes je v ospredju predvsem pasiven način življenja, ki je posledica tehnološkega napredka in pomanjkanja gibalne dejavnosti, posledice teh dveh dejavnikov pa se kažejo na fizičnem in psihičnem zdravju. Takšen način življenja je poleg prednosti prinesel tudi nekaj slabosti, med katerimi najbolj izstopa pomanjkanje gibanja. Moramo vedeti, da je v sodobnem svetu prav gibalna nedejavnost eden od najpogostejših dejavnikov za nastanek kroničnih bolezni. 

Zaradi spremembe življenjskega sloga je naše življenje v primerjavi s preteklostjo vse manj aktivno. Tehnološki napredek nam je ponudil vrsto pripomočkov in strojev, ki olajšajo naše življenje, hkrati pa nas z vse večjo uporabo oddaljujejo od gibalne dejavnosti. Vemo, da se je dandanes veliko lažje zapeljati do trgovine, kot pa se sprehoditi po svežem zraku. Tako se s preprostimi opravili vse bolj oddaljujemo od aktivnega življenja. Nasprotje temu je aktivno življenje, o katerem govorimo kadar hodimo, tečemo, plešemo, kolesarimo, delamo na vrtu, se igramo ipd. To je takrat, ko pozabimo na vsakdanje izgovore in uživamo v vsakodnevnih dejavnostih in naredimo nekaj dobrega za svoje telo, saj vemo, da je redna telesna aktivnost najboljša preventiva za naše zdravje. 

 

Tina Hanžič 

Diplomirana kineziologinja