Primeri gibalnih dejavnosti v naravi za predšolske otroke

Primeri gibalnih dejavnosti v naravi za predšolske otroke

 • 22.10.2019
 • Oblike gibalnih dejavnosti v vrtcih so zelo raznolike. Skupni cilj vsem pa je gibanje otrok. Poznamo več vrst gibalnih aktivnosti, katere imajo vedno skupen cilj, ki je vsakodnevno gibanje otroka.

Med oblike športne oziroma gibalne dejavnosti spadajo:

 • Sprehod
 • Izlet
 • Orientacijski izlet
 • Vadba na trim stezi
 • Športno dopoldne
 • Športno popoldne
 • Aktivnosti po želji otrok
 • Tečaji
 • Letovanja
 • Zimovanja

Najpogosteje od teh prakticiramo sprehod. Sprehod lahko načrtujemo tri do štirikrat na teden. Pomemben in nepogrešljiv je posebej za vrtce, ki nimajo igral oziroma igrišča v sklopu samega vrtca. Sprehod zelo dobro vpliva na otroke, še posebno iz zdravstvenega vidika. Prav tako je zelo priporočljiv, saj ga lahko povežemo z drugimi področji, kot so prometna vzgoja, spoznavanje narave in s spoznavanjem bližnje in daljne okolice. Dolžina in čas trajanje sprehoda sta odvisna od zastavljenih ciljev, starosti otrok, razpoloženja otrok, vremena ipd. Izvajamo ga lahko v vseh letnih časih in v vseh vremenskih razmerah, razen ob močnem dežju in v nizkih temperaturah. 

V Sloveniji ljudje pogosto hodimo na izlete. Izleti potekajo v naravi, na svežem zraku, soncu, v vodi in stran od mesta. Izlet je dostopna oblika gibanja, saj za samo organizacijo ne potrebujemo veliko finančnih sredstev. Izleti so priljubljeni v šolah, vrtcih in društvih. Namen izleta je zabava, razvedrilo in usmerjanje otrok k opazovanju narave. Izlet lahko organiziramo tako, da celoten del temelji na hoji ali pa hojo kombiniramo s prevozom. Cilj izleta je aktiven počitek, možnost za zabavo in razvedrilo. 

Orientacijski izlet. Tukaj gre za usmerjeno zaposlitev otrok. Glede na sposobnosti otrok izberemo naloge, ki jih bodo otroci izvajali med vnaprej določeno potjo. Cilj je, da otroci iščejo pot in rešujejo naloge z različnih področij. S tem si razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti ter usvajajo različna znanja o naravi in orientaciji. Traja naj največ do tri ure.

Na trim stezi si otroci ogledajo skice gibalnih nalog in jih skušajo pravilno izvesti skupaj z vodjo. 

Aktivnosti po žeji otrok so tiste aktivnosti, kjer otrok izraža svoje notranje nagibe in želje. Po navadi takšne dejavnosti niso vodene in potekajo v notranjosti ali na prostem. 

Športno dopoldne in popoldne izvajamo enkrat na leto ali vsak mesec. Tukaj ponavadi vključujemo starše otrok in z njimi izvajamo različne elementarne igre. Cilj dejavnosti je, da pri otrocih razvijamo gibalne sposobnosti in usvajamo različna športna znanja. Ob tem se otroci sprostijo in zabavajo. 

Tečaji so oblika dejavnosti, ki so namenjeni spoznavanju in utrjevanju določene športne zvrsti. 

 

Tina Hanžič

 

Diplomirana kineziologinja