Gibalni program za hiperaktivne otroke 2. DEL

Gibalni program za hiperaktivne otroke 2. DEL

  • 15.10.2019
  • Spodaj je naveden in opisan program gibalnega in vedenjskega treninga, ki naj bi zmanjšal hiperaktivno vedenje. Razdeljen je na šest različnih faz, katere si sledijo zaporedno. Kako dolgo traja posamezna faza pa je odvisno od posameznega otroka in njegovih potreb.

1. FAZA

Vestibularno-motorične dejavnosti

To je pripravljalna faza, kjer so značilne primitivne motorične dejavnosti, pri aterih pride do spodbujanja vestibularnega sistema otrok. To so tiste dejavnosti, pri katerih pridemo do nenadne spremembe položaja (vertikala-horizontala). Gibanje je lahko na vzmetnih orodjih, skakanje na mehko podlago, drsenje po različnih strminah, hitra vožnja na rolkah. Pri vseh vajah potrebujemo ustrezne pripomočke. Vključujemo tudi gibanje z vrtenjem in guganjem. Guganje je za otroke zelo zabavna aktivnost, hkrati pa zadovolji potrebe hiperaktivnih otrok po vestibularnih dražljajih. otrok se mora sprostiti in razbremeniti. Namesto, da bi jih omejevali z disciplino in normami jim omogočimo, da svojega nagona po gibanju ne občutijo več kot nekaj slabega. Otroka spodbudimo h kreativnosti in razmišljanju.

2. FAZA

Razvijanje zavornih sil in usmerjenje gibanja

Druga faza otroka nauči usmerjati in kotrolirati svoje gibanje. Preko zabavnih vaj jih pripelje do strukturiranja in usmerjanja nezaviranega gibalnega vedenja. Za otroka je pomembno, da preko igre doživi lastno zavestno obvladovanje gibanja. Vaje, ki jih izvajamo, so aje zaviranja, otrok določeno obliko gibanja na dogovorjeni znak čim prej prekine.

3. FAZA

Izboljševanje koncentracije z zaprtimi očmi

Včasih je priporočljivo, da hiperaktivni otroci za vir informacij uporabijo tudi druga čutila. Da bi prišli do tega spoznanja, jim izključimo vidni dražljaj. Otrok lahko zapre oči ali pa mu jih lahko zavežemo. Otrok s pomočjo tipanja prepozna ovire, predmete ali osebe. Take vaje pripomorejo k povečani pozornosti in večji kontroli vedenja.

4. FAZA

Urjenje vidne pozornosti

Po povečanju razpona slušne pozornosti pride na vrsto utrjevanje vidne pozornosti. Take vaje moramo izvajati v miru. Privlačne igre so pantomima, kjer lahko za kratek čas otrok zapre oči in prepozna spremembo telesa drugega otroka, ki je model.

5. FAZA

Premagovanje impulzivnosti

Tukaj se otroka pripelje do samousmerjanja, da ima posledično otrok kontrolo vedenja in boljši nadzor impulzov.

6. FAZA

Športna dejavnost kot sredstvo samodiscipliniranja

Po opravljenih fazah in z zvišano kontrolo impulzov ter zmanjšanja brezciljnega gibanja vključimo v program tudi športne aktivnosti, ki jih imajo otroci radi. Katero področje bomo izbrali (skoke na trampulinu, skoke v vodo, akrobatiko, jogo, drsanje, ples, koralkanje,..) je v veliki meri odvisno od pogojev, ki jih imamo za delo in od pripomočkov, ki so nam na voljo.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja