Katere so najbolj primerne in zdrave športne panoge za otroke I.DEL

Katere so najbolj primerne in zdrave športne panoge za otroke I.DEL

  • 16.04.2019
  • Šport oziroma aktivnost je za otroke bistvenega pomena, predvsem za otrokov optimalen razvoj in zdravje. Vprašanje, ki si ga velikokrat zastavimo pa je: ''Kateri šport sploh izbrati in kdaj začeti?''

Strokovnjaki svetujejo, da je otroka pametno vpisati na športno dejavnost nekje med tretjim in petim letom njegove starosti. Kasneje, nekje po desetem letu, naj bi otrok bil pripravljen na tekmovanja. Pred tem to ni najbolj priporočljivo, saj težko prenašajo zmage, poraze in dejstvo, da nekdo drug sodi in ocenjuje njihove motorične sposobnosti.

Ko se sprašujemo, kateri šport je za našega otroka najbolj primeren ne smemo presišati želje otroka, ki je zelo pomembna. Najpomembnejša stvar je, da se otrok zabava, se z veseljem uči novih spretnosti in si počasi gradi temelje, da lahko postane dober športnik.

Vse se začne z gibanjem, s katerim otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizskuša kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos, ko razvija svoje sposobnosti in spretnosti ter hkrati z vsem tem gradi zaupanje vase. Gibanje otroku daje občutek ugodja, varnosti in veselja.

Program športne dejavnosti, v katerega vpišemo svojega otroka mora po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo potrebo po gibanju, igri in sprostitvi. Prilagojen mora biti različnim potrebam, interesom in sposobnostim otroka, tako da lahko optimalno vpliva njegovemu zdravju in razvoju. Gibalni razvoj je najbolj pomemben v prvih letih življenja. Poteka od naravnih oblik gibanja do zelo celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti.

Dandanes je vse bolj pogosto vključevanje otrok v športne vadbe že pred prvim letom starosti. V tujini že obstajajo različni športni vrtci, v katerih se fokusirajo na otrokov gibalni in mentalni razvoj. Dokazano je, da lahko na otrokov celostni razvoj vplivamo že zelo zgodaj, a je pomembno, da je vadba prilagojena razvojni stopnji otroka. Poleg tega pa vemo, da je zelo pomembno, da se pri tem otrok zabava. Otrok mora do športa ljubezen razviti sam.

Če vidimo, da ima otrok veselje do športa imamo možnosti za vadbo v Sloveniji veliko. Otroka lahko v športno dejavnost vplišemo že v prvem letu starosti. Pri zgodnji vadbi je mamica ves čas z otrokom, spodbuja razvoj njegovega gibanja, pri čemer se otrok počuti varnega. Kot primer zgodnje vkljulčitve otroka v vadbo lahko navedemo plavanje, pri katerem je priporočljivo začeti z vadbo že po šestem mesecu starosti otroka.             Dojenčka lahko v tečaj vpišemo že preden shodi, saj se bo tako premikal s sonožnimi otrivi, ki bodo kasneje podobni prsnemu udarcu. Otrok pri taki vadbi zelo uživa, saj se v vodi počuti svobodnega. Otrokov prostor, kjer se lahko giba, se iz meseva v mesec širi, v največji meri pa takrat, ko otrok shodi. Prav zato se tudi iz meseca v mesec povečuje število možnih športnih dejavnosti s kateremi se otroci lahko ukvarjajo.

Najpogosteje starši otroke v organizirane športne vadbe vključujejo pri dveh ali treh letih starosti, saj je takrat otrok že nekoliko bolj samostojen, lažje razume navodila in jih zna hitreje izvesti. Poleg vsega tega otrokov govorni razvoj napreduje že do te mere, da z besedami izrazi svoje želje in ideje ter strinjanje in nestrinjanje, kar vaditelju vadbe olajša delo. V začetku vadbe se lahko v proces vključujejo tudi starši, saj je otrok v navzočnosti staršev veliko bolj sproščen in se počuti varnega. Približno med tretjim in četrtim letom starosti otroka pa starši prepuščajo otroku vedno večjo samostojnost pri izvajanju raznih gibalnih nalog, športnemu učitelju pa večjo odgovornost pri usmerjanju in vodenju procesa športne vadbe oziroma aktivnosti. V tem času se otrok lahko že samostojno udeležuje športne vadbe, katera naj bi temeljila na naravnih oblikah gibanja, kot so tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki ipd. Razvijamo motorične sposobnosti, kot so koordinacija, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost in natančnost. Vemo, da je pri vsem tem najbolj pomembno, da se otrok zabava.

 

Tina Hanžič 

Diplomirana kineziologinja