Gibalno ovirani otroci

Gibalno ovirani otroci

  • 16.10.2018
  • Gibanje je ena izmed osnovnih potreb človeka in vpliva na celostni razvoj, zato je gibanje še posebej pomembno pri otrocih.

Redno gibanje pozitivno vpliva na otrokov razvoj motoričnih in finomotoričnih spretnosti pa tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti ter čutni, zaznavni in psiho-socialni razvoj. Še posebno pomembno je, da so tudi gibalno ovirani otroci, ki imajo lastne omejitve in ovire v svojem okolju v največji možni meri vključeni v gibalne dejavnosti.

Otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja, kot lahko tudi poimenujemo gibalno ovirane otroke, imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Poznamo tudi različne stopnje gibalne oviranosti, ki jih razlikujemo glede na gibalne dejavnosti, katere je otrok sposoben izvesti ter na tiste pri katerih potrebuje pomoč drugih, da gibalno nalogo izvede.

 

Razlikujemo 4 stopnje gibalne oviranosti:

  • Otroci z lažjo gibalno oviranostjo
  • Otroci z zmerno gibalno oviranostjo
  • Otroci s težjo gibalno oviranostjo
  • Otroci s težko gibalno oviranostjo

 

Vse spodaj naštete opise različnih stopenj gibalne oviranosti (po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015).

Otroci z lažjo gibalno oviranostjo

Težave na področju gibanja se pri otrocih z lažjo gibalno oviranostjo kažejo kot zmanjšana funkcionalna zmžnost gibanja. Otroci lahko hodijo samostojno tudi izven zaprtih prostorov, nekaterim lahko težave povroča tek in daljša hoja po razgibanem terenu.

 

Otroci z zmerno gibalno oviranostjo

Otroci z zmerno gibalno oviranostjo imajo zmerno zmanjšane zmožnosti gibanja, kar pomeni, da lahko samostojno hodijo v zaprtih prostorih in na krajše razdalje. Pri tem običajno uporabljajo različne pripomočke, kot so ortoze, bergle ali posebej zanje izdelano obutev.

Otroci s težjo gibalno oviranostjo

Pri njih se težave na področju gibanja kažejo kot zelo zmanjšane zmožnosti gibanja. Hoja teh otrok ni funkcionalnam saj lahko s pripomočki hodijo le na kratke razdalje.

Otroci s težko gibalno oviranostjo

Otroci iz četrte skupine imajo povsem zmanjšane zmožnosti gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja