Vloga vrtca pri vključevanju otrok v dodatne športne aktivnosti

Vloga vrtca pri vključevanju otrok v dodatne športne aktivnosti

 • 25.09.2018
 • Otroci se ravno v vrtcu prvič srečajo z organiziranimi gibalno/športnimi dejavnostmi. Ravno zato imajo vzgojiteljice zelo pomembno nalogo, da otrokom gibalno/športne naloge predstavijo kot zanimive, privlačne, zabavne in da postanejo del njihovega vsakdana.

V Kurikulumu za vrtce so opredeljeni globalni cilji na področju gibanja:

 • Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
 • Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju
 • Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti
 • Razvijanje gibalnih sposobnosti
 • Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
 • Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
 • Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti
 • Spoznavanje pomena sodelovanja in spoštovanja in upoštevanja različnosti

Različne vsebine gibalno/športnih aktivnosti, ki jih lahko organiziramo in ponudimo otrokom morajo biti usmerjene predvsem v nadgradnjo in razvoj otrokovih sposobnosti. To so:

 • Naravne oblike gibanja (So najosnovnejša gibanja, ki jih človek obvlada skozi svoje življenje. To so hoja, tek, skok, plezanje, lazenje, plazenje, valjanje, kotaljenje, dviganje in nošenje)
 • Elementarne igre (s pomočjo elementarnih iger se posameznik lažje vključi v skupino, med take igre pa spadajo enostavne igre, ki so otroku hitro razumljive in imajo enostavna pravila, katera lahko po potrebi ali želji zamenjamo in prilagodimo)
 • Atletska abeceda (Bolj jo poznamo pod besedo atletika, ki je specifična heterogena športna panoga, ki jo sestavljajo številne atletske discipline. Cilj je, da se otrok nauči pravilno teči, skočiti in metati.)
 • Gimnastična abeceda (med gimnastično abecedo uvrščamo preval naprej, preval nazaj, stoja na rokah, vese, ročkanje, zib naprej in nazaj, preskoki, skoki v globino)
 • Razna žoganja (žoganja predstavljajo osnovo za moštvene igre, npr. odbojka, nogomet in rokomet, z žogo pa se lahko gibljemo na različne načine, npr. preigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, podajanje, odbijanje, meti,..)
 • Plesne igre
 • Dejavnosti v ritmu
 • Sprostitvene igre
 • Taborjenje,
 • Letne aktivnosti ob vodi
 • Aktivnosti na snegu
 • Kolesarjenje
 • Rolanje
 • Rolkanje

Poleg športne dejavnosti, ki jo organizirajo vzgojiteljice v vrtcu, pa na sistematičnost razvijanja gibalnih sposobnosti in spretnosti močno vplivajo tudi starši in športni pedagogi ter ostali strokovni delavci v športu, ki organizirajo športne dejavnosti za predšolske otroke. Interesne dejavnosti, ki so organizirane izven časa, ko je otrok v vrtcu, vodijo pretežno profesorji športne vzgoje in usposobljeni strokovni delavci v športu, ki skrbijo za sistematičnost razvoja, pestrost in zanimivost poučevanja gibanja.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja