Judo šola Šentvid

  • 20.09.2020

Namen programa Judo U10 (Judo šole Šentvid) je:
- organizirana vadba juda,
- pritegniti otroke k športu ne glede na nivo motoričnih sposobnosti,
- otroke, ki so se že ukvarjali z judom zadržati in nadgrajevati njihovo znanje,
- postaviti temelje za otrokov športni in osebnostni razvoj,
- razvoj otrokovih psihofizičnih sposobnosti in
- navajanje na zdrav športen način življenja.

Vadbo skupine 20 otrok sta izvajala vaditelj juda z uradno licenco Judo zveze Slovenije in pomočnik, ki se pripravlja na opravljanje izpita za vaditelja.
Program je zajemal 2x tedensko vadbo (po 1h) s ciljem: izboljšati otrokove motorične sposobnosti, razvoj specialne judo motorike, izboljšati sposobnost koncentracije, vplivati na socialni razvoj, spoštovanje do učitelja in sparing partnerja, naučiti otroke osnovnih znanj o judu – izpitni program, navajati na pomen redne vadbe, zdravega življenja, pozitiven odnos do okolice in fair playa. Otroci te skupine se srečajo s prvimi tekmovanji.
Otroci so vadili v kimonah, ki so jih lahko dobili na brezplačno uporabo v našem društvu. Program je tekel v skladu z ukrepi in priporočili proti širjenju COVID-19. Ob koncu šolskega leta so vaditelji in otroci pripravili predstavitev naučenega znanja za starše, otroci ki so obiskovali vadbo pa so opravili izpit za višji šolski pas.

Fotogalerija