Judo šola Črnuče

  • 20.09.2020

Namen programa Judo U8 (Judo šole Črnuče) je:
- organizirana vadba juda ob vstopu otroka v šolo,
- pritegniti otroke k športu ne glede na nivo motoričnih sposobnosti,
- navajanje na zdrav športen način življenja,
- postaviti temelje za otrokov bodoči športni razvoj in
- prispevati k otrokovemu psihofizičnemu in intelektualnemu razvoju.

Vadbo skupine 20 otrok sta izvajala vaditelj juda z uradno licenco Judo zveze Slovenije in pomočnik, ki se pripravlja na opravljanje izpita za vaditelja.
Program je zajemal 2x tedensko vadbo (po 1h) s ciljem: izboljšati otrokove motorične sposobnosti, razvoj specialne judo motorike, izboljšati sposobnost koncentracije, vplivati na socialni razvoj, naučiti otroke osnovnih znanj o judu – izpitni program za 8. KYU (višjo stopnjo pasu: belo-rumeni pas), navajati na pomen redne vadbe in fair playa. Otroci v skupini U8 se prvič srečajo s starostjo prilagojenimi prijateljskimi tekmovanji, zato se seznanijo s pravili judo borbe.
Otroci so vadili v kimonah, ki so jih lahko dobili na brezplačno uporabo v našem društvu. Program je tekel v skladu z ukrepi in priporočili proti širjenju COVID-19. Ob koncu šolskega leta so vaditelji in otroci pripravili predstavitev naučenega znanja za starše, otroci ki so obiskovali vadbo pa so opravili izpit za prvi šolski pas.

Fotogalerija