Judo vrtec

  • 20.09.2020

Program v našem društvu izvajamo že več kot 20 let.
Namen programa judo vrtec je:
- organizirana vadbe juda v predšolskem obdobju (4 – 6 let),
- pritegniti otroke k športu ne glede na nivo motoričnih sposobnosti,
- povečati število otrok, ki so vključeni v redno in organizirano vadbo,
- postaviti temelje za otrokov bodoči športni razvoj in
- prispevati k otrokovemu psihofizičnemu in intelektualnemu razvoju.

Pri vadbi skupine 15 otrok sta sodelovala vedno 2 vaditelja z uradno licenco Judo zveze Slovenije. Pedagoški pristop je primeren starosti otrok. Vadba je potekala na posebnih blazinah – tatamiju, ki nam omogočajo varno vadbo.
Program je zajemal 1x tedensko vadbo (po 1h) s ciljem: izboljšati otrokove motorične sposobnosti, naučiti se tehnik varnega padanja in kotaljenja, skozi igro razvoj specialne judo motorike, izboljšati sposobnost koncentracije, vplivati na socialni razvoj, skozi igro naučiti otroke osnovnih znanj o tehnikah juda, pridobiti higienske navade in navajati na pomen redne vadbe in fair playa ter kako novo naučene veščine uporabiti v borilnih igricah.
Otroci so vadili v kimonah, ki so jih lahko dobili na brezplačno uporabo v našem društvu. Program je tekel v skladu z ukrepi in priporočili proti širjenju COVID-19. Ob koncu šolskega leta so vaditelji in otroci pripravili predstavitev naučenega znanja za starše, otroci ki so obiskovali vadbo pa so prejeli priznanja.

Fotogalerija