Zakaj se pridružiti akciji European School Sport Day

Zakaj se pridružiti akciji European School Sport Day

  • 15.06.2023
  • Evropski šolski športni dan je Erasmus+ projekt, ki želi mlade povsod po Evropi spodbuditi k aktivnemu življenjskemu slogu in redni telesni dejavnosti.
Zakaj se pridružiti EVROPSKEMU ŠOLSKEMU ŠPORTNEMU DNEVU? 
  • Povečanje deleža mladih, ki so redno telesno dejavni.
  • Ponuditi mladim zabavne športne aktivnosti.
  • Dvig motivacije za športno udejstvovanje med mladimi.
  • Okrepiti sodelovanje med šolami in lokalnimi športnimi društvi.
  • Okrepiti dialog z lokalnimi odločevalci o pomenu ustrezne športne infrastrukture.
  • Predstaviti mladim možnosti za športno udejstvovanje v lokalnem okolju.
  • Vključevanje vseh v športne aktivnosti, tudi sicer manj aktivnih.
 
Mednarodni projekt vodi ISCA - International Sport and Culture Association. Nacionalni koordinator projekta je Športna unija Slovenije. K sodelovanju vabljene vse slovenske šole, ki se lahko registrirate na povezavi REGISTRACIJA. Več informacij o projektu najdete na spletni strani https://www.essd.eu/sl/.