Posledice gibalne neaktivnosti na otrokov razvoj

Posledice gibalne neaktivnosti na otrokov razvoj

  • 06.08.2019
  • Človek je zgrajen tako, da se mora gibati. To dokazano vidimo tudi sami, saj se telo negativno odzove na pomanjkanje telesne dejavnosti.

Že od nekdaj je človek bil aktiven, včasih je sam nabiral in lovil hrano in to se je štelo pod telesno dejavnost. Razvojno se preživeli tisti, ki so bili vzdržljivi in dobro fizično pripravljeni. Res je, da danes živimo v drugačnem časi, ampak to še ne pomeni, da naše telo ne rabi biti v dobri telesni pripravljenosti. Ravno nasprotno, saj danes rabimo dobro formo, da smo kos vsakodnevnim pritiskom in stresu našega življenja.

Če otrok ni telesno aktiven tega v kasnejši dobi ne moremo v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih stimulusov na psihosomatski sistem z napredovanjem otrokove rasti in zrelosti vse manjši. Če se otrok ne giba to upočasni motorični in intelektualni razvoj otroka.

Gibalna nedejavnost je eden ključnih dejavnikov tveganja za zdravje, saj pušča na človeku posledice, ki vplivajo na zdravstveni status posameznika. Če ima posameznik nezdrav in neaktiven življenjski slog to lahko povzroča nastanek bolezni srca in ožilja, raka, sladkorne bolezni, pojavi se zmanjšana volja do dela in slabo počutje.

Če otroku primanjkuje gibanja, je možnost, da otrok zaostane v gibalnem razvoju, saj gibanje vpliva na rast kosti. Gibalna neaktivnost tako  povzroči zaostajanje v celotni rasti.

Pri otrocih, ki imajo nezdrav življenjski stil (neustrezna prehrana in nezadostno gibanje) lahko opazimo porast različnih bolezni. Ena izmed najpogostejših je debelost. Debelost pri otrocih je dandanes zelo razširjen pojav. Vzrokov za to je več. Na otrokovo preveliko težo najbolj vplivata nezdrava prehrana in nezadostno gibanje. Večina otrok se nepravilno prehranjuje in posega po nezdravi, procesirani hrani, ki je danes že povsod na voljo. Ob sedečem načinu življenja nezdrava prehrana zelo vpliva na težo otroka.

Otroška debelost postaja resen problem današnjega časa. Incidenca prekomerne telesne teže se je v razvitem svetu med letoma 1980 in 2000 pri otrocih med 6. in 11. letom podvojila, pri mladostnikih med 11. in 19. letom pa v tem obdobju kar potrojila. Nedejavnost, nezdrava prehrana in slaba telesna kondicija otrok in mladine večinoma povzročajo številna bolezenska stanja in nezdravo življenje posameznika.

Ko je otrok, zaradi gibalne neaktivnosti, motorično manj sposoben se pojavijo težave tudi na področju čustvenega razvoja in razvoja socializacije. Tak otrok bo manj prilagodljiv, lahko se neprimerno vede, ima učne težave, se ne more zbrati, je nemiren, nestrpen ipd.

Zavedajmo se, da bodo aktivni otroci zrasli v aktivne ljudi. Če jih bomo zgodaj navadili na aktivno življenje, takrat ko so še mladi, bomo poskrbeli za njihovo zdravo prihodnost in starost.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja