Razpis usposabljanj Planinstvo za invalide

Razpis usposabljanj Planinstvo za invalide

  • 06.03.2018
  • Delovna skupina planinstvo za invalide/OPP v letošnjem letu razpisuje tri usposabljanja. K udeležbi vabijo vse zainteresirane, ki želijo pridobiti oziroma nadgraditi svoje znanje in izkušnje.

Vsa tri usposabljanja bodo na planinskem domu na Uštah v sledečih terminih:

  • 13. do 15. aprila 2018
  • 22. do 24. junija 2018
  • 7. do 9. september 2018

Program zajema:

  • 19 ur zanimivih interaktivnih predavanj,
  • strokovni predavatelji, ki imajo stik s prakso,
  • z roko v roki s prakso - pohod,
  • 3 dni gostoljubja v planinskem domu na Uštah.

Soudeležba znaša 40 €.

Prijave in vse morebitne dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu ds-drugacni@pzs.si.

Namen usposabljanja je opremiti strokovni kader z znanjem, da bodo na bazi inkluzije invalida kvalitetno vodili. Skozi usposabljanje bodo predstavljene klasifikacije različnih oblik invalidnosti, predstaviti invalida kot bio-psiho-socialno strukturo, prilagoditev programa in vodenja pohodov/tur. Program bo pomagal pri začetnih korakih z »in planinci« (za tiste, ki že delajo z invalidi pa nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks), jih opremil z znanjem o različnih oblikah invalidnosti in s tem povezanimi specifikami pristopa in poznavanjem zmožnosti posameznika. Usposabljanje jemlje za osnovo inkluzijo planincev invalidov in planincev neinvalidov. Poudarja prednosti, ki jih občutijo »in planinci«, da zmorejo tudi oni na svoj način in v svojem tempu doseči vrh in zaužiti uspeh.

Na usposabljanje se lahko prijavi vsak, ki ga zanima delo z invalidi/OPP. Usposabljanje bo potekalo tri dni, dva dneva teoretični del in tretji dan pohod, ob zaključku, bo tudi pisno preverjanje znanja.

Najmanjše število udeležencev za izvedbo usposabljanja je 15 in največje število udeležencev je 25.

Vsak udeleženec bo pridobil kompetence in znanja, ki jih bo lahko uporabljal v vsakdanjem življenju in ga bodo bogatile.

Prijavnica

Urnik izobraževanja