Motivacija otrok v športu

 • Panoga
  Delavnica
 • Kdaj
  10.11.2018 od 09:00 do 17:00
 • Kje
  Ljubljana
 • Prizorišče
  Zavarovalnica Triglav
 • Regija
  Osrednjeslovenska
 • Država
  Slovenija
Motivacija otrok v športu
  organizator
 • Športna unija Slovenije, OKS - Olimpijski komite Slovenije

 • E-mail
  sus@sportna-unija.si
 • www
 • Telefon
  031 397 378
 • Kontakt
  Ana Radivo

Praktična delavnica, na kateri se bomo seznanili z zunanjo in notranjo motivacijo, načini postavljanja ciljev, pomenom aktivacije in sproščanja pred nastopom, osnovami komunikacije (aktivno, podporno poslušanje) ter pomenom samogovora.

Program se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 in je zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za končnega uporabnika brezplačen.

Delavnico namenjamo učiteljem razrednega pouka, učiteljem športa in podaljšanega bivanja ter strokovno usposobljenemu kadru s področja športa (vaditelji, trenerji).

Delavnico bo vodila športna psihologinja Tina Jeromen. Cilj delavnice je slušatelje seznaniti z zunanjo in notranjo motivacijo, načini postavljanja ciljev, pomenom aktivacije in sproščanja pred nastopom, osnovami komunikacije (aktivno, podporno poslušanje) ter pomenom samogovora.

Vsebina delavnice:

 • 9.00– 10.00: Zunanja /notranja motivacija v športu
 • 10.00– 11.00: Prepoznavanje aktivacije in uravnavanje predštartne napetosti
 • 11.00– 12.00: Postavljanje ciljev
 • 12.00 – 13.00: Pozitivni/negativni samogovor
 • 13.00 – 13.30: Odmor
 • 13.30 – 14.30: Vključevanje staršev v šport otroka
 • 14.30 – 15.30: Vloga učiteljev in strokovnih delavcev pri motiviranju otroka za ukvarjanje s športom
 • 14.30 – 15.30: Praktični primeri in naloge

Pogoj za prijavo:

 • Pedagoška izobrazba ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:

 • Dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (npr. kopija diplome) ali kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument – lahko uporabite priloženo potrdilo).

Prijava:

1. Izpolnjena spletna prijavnica na:

https://docs.google.com/forms/d/18j_vgr-O8AJp2GRWH_5v-mxLnpLmmt3Yc8OibQ3X6r0/viewform?edit_requested=true

2. dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev poslana do roka po e-pošti na naslov: anita.zavodnik@olympic.si.

POMEMBNO: Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene spletne prijavnice (povezava zgoraj) opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=2811&A=detailKP.

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je 29.10.2018 do 08.00 ure.

Več informacij najdete v RAZPISU.

Komentarji (0)

Oddaj komentar

Zaradi omejevanja avtomatiziranih sporočil, prosimo rešite preprost matematičen test. Odgovor zapišite s številko (ne besedo).

Ni komentarjev