Vloga športnega pedagoga v vrtcu

Vloga športnega pedagoga v vrtcu

  • 06.11.2018
  • Vzgojitelji in športni pedagogi morajo otroku omogočati razmere, v katerih otrok lahko uresničuje svoje temeljne pravice, ki izhajajo iz njegovih potreb.

Potreba po gibanju in igri sta dve otrokovi temeljni potrebi, česar se mora zavedati vsak posameznik, ki je v procesu dela s predšolskimi otroki. Pomembno je, da je vzgojitelj strpen in potrpežljiv in da otroku nudi čas, da se lahko celostno razvije. Priporočljivo je, da uporablja kakovostne pripomočke in opremo, da lahko otrok dobi najrazličnejše izkušnje.  Ko so preučevali gibalne oziroma športne aktivnosti predšolskih otrok ter materialne in kadrovske pogoje v vrtcu v Sloveniji so rezultati pokazali, da imamo za otroke v predšolskem obdobju premalo strokovno organizirane in vodene športne vzgoje ter tudi ustrezno izobraženega kadra (končana Fakulteta za šport in Pedagoška fakulteta).

Na področju gibanja v vrtcu bi zaradi varnosti, spoštovanja normativnih izhodišč in kakovostnega dela z otroci, naj sodeloval tudi športni pedagog. Delo športnega pedagoga bi tako zagotavljalo kakovosten pristop k vodenju športnih dejavnosti prav tako pa naj bi omogočalo uresničitev zastavljenih ciljev Kurikuluma za vrtce.

»Nedvomno bi bilo potrebno, da bi gibalne/športne aktivnosti predšolskih otrok organizirali in vodili strokovno izobraženi športni pedagogi v sodelovanju z vzgojitelji. Glede na dokazano medsebojno povezanost in soodvisnost med kognitivnim, gibalnim, čustvenim in socialnim razvojem bi morala biti vloga športnega pedagoga odgovorna družbena funkcija. S pomočjo ustrezno izbranih in strokovno vodenih gibalnih dejavnosti namreč lahko otroci razvijejo ne samo soje gibalne sposobnosti in znanja, temveč tudi spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti ter lastnosti.« (Videmšek in Visinski, 2001).

Prav bi bilo postaviti športnega pedagoga v vsak vrtec, da bi se trudil in pomagal vzgojiteljem vpeljati športne/gibalne aktivnosti v njihov vsakdan. Delo športnega pedagoga bi obsegalo pripravljanje letnega načrta v sodelovanju z vzgojitelji za posamezno skupino otrok. Skupaj z vzgojiteljem bi vodil določeno število ur športne vzgoje v vseh starostnih skupinah. Športni pedagog bi vzgojiteljem pomagal pri izvedbi športnih programov in dogovarjal bi se za sodelovanja s športnimi društvi. Organiziral bi lahko najem športnih igralnic, strokovno ustrezne in cenovno ugodne tečaje, letovanja, zimovanja in podobno. Starše bi ozaveščal o gibalnem razvoju njihovih otrok in o pomenu ustreznih gibalnih dejavnosti za otrokov celosten razvoj, program športno-vzgojnih dejavnosti pa bi udejanjal tako, da bi vsi otroci pri tem doživljali prijetne občutke.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja