Pojav prekomerne telesne teže v Sloveniji

Pojav prekomerne telesne teže v Sloveniji

  • 31.07.2018
  • Podatki, da imajo že enajstletniki zamaščena jetra, povišan krvni tlak, diabetes tipa 2 ipd., niso problem le v tujini, temveč tudi v Sloveniji.

Slovenija je ena izmed držav, v katerih se pojav prekomerne telesne teže najhitreje povečuje. Pri nas je bila opravljena študija na podlagi podatkov s sistematskih pregledov med letoma 2003 in 2005, katere rezultati so pokazali, da je bilo 8,5 % petletnih otrok debelih in 19 % prekomerno prehranjenih. Glede na obstoječe podatke Slovenija torej sledi svetovnim trendom naraščajoče problematike debelosti v zgodnjem življenjskem obdobju. O povečanju števila čezmerno težkih otrok se v zadnjem času veliko govori. Presečna raziskava o telesnih značilnostih in gibalnih dejavnostih otrok in mladine na podlagi populacijskih podatkov v obdobju od leta 1983 do 2003, ki je bila opravljena v Sloveniji, je ugotavljala primerno in prekomerno telesno težo in pojav debelosti s pomočjo indeksa telesne mase, odstotka maščobne mase in s pomočjo kožne gube nadlahti. Ugotovljeno je bilo, da se je v letu 2003 v primerjavi z letom 1983 bistveno povečal delež otrok s prekomerno telesno težo, zmanjšal pa se je delež otrok s primerno telesno težo. Iz rezultatov so tudi ugotovili, da so se v teh letih povečali indeks telesne mase, delež maščobne mase in kožna guba nadlahti, še posebno pri otrocih med 9. in 12. letom starosti.

Podatke o prevalenci debelosti otrok v Sloveniji objavlja tudi International Obesity Taskforce (IOTF). Po njihovih podatkih je bilo leta 2002 v Sloveniji pretežkih 22 % fantov in 27,5 % deklet, starih od 2 do 15 let. Tak podatek nam pove, da so otroci vedno bolj izpostavljeni problemu prekomerne telesne teže. Podatek, da je priporočljivi obseg telesne dejavnosti dosegel le vsak drugi fant in le vsako tretje dekle, je skrb vzbujajoč. Mlade ogroža vse bolj sedeč način življenja, ki povzroča, da se otrok večino dni v tednu ne giblje dovolj in je zato posledično prikrajšan za redno telesno dejavnost. Od devetega do petnajstega leta se otrokova telesna dejavnost zmanjša za okrog 50 %.

Kako ukrepati?

Najprej je potrebno ugotoviti, če otrok spada v skupino prekomerno težkih posameznikov (podatek o izračunu indeksa telesne mase najdete: http://www.slovenijavgibanju.si/?t=3310001287 ) in kasneje moramo postopati po določenih napotkih, ki jih najdete zgoraj na sliki. 

Poskrbimo, da bo otrok zdravo jedel in se dovolj gibal in s tem preprečimo pojav prekomerne telesne teže pri naših najmlajših.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja