10 elementarnih iger za otroke

10 elementarnih iger za otroke

 • 24.07.2018
 • Nekaj idej za elementarne igre za otroke. Igre so primerne za skupine otrok, sploh med poletnimi počitnicami, ko imajo otroci nekaj več prostega časa.

 1. LOVLJENJE PO ČRTAH
  Vadečim razložimo in pokažemo, katere črte so del rokometnega igrišča in omejimo gibanje med lovljenjem samo po omenjenih črtah. Postopoma uvedemo več lovcev in spremenimo načine gibanja: tek, tek vzvratno, sonožni poskoki, prisunski koraki, poskoki po eni nogi.

 2. ELEMENTARNA IGRA »LOVLJENJE Z REŠITVIJO«
  Vadeče razvrstimo po igralni površini, ki jo lahko omejimo samo na polovico igrišča, po potrebi prepovemo gibanje v vratarjevem prostoru, da dobijo začetniki občutek za vratarjev prostor. Eden je lovec, ostali bežijo, vsak s svojo žogo, ki jo v rokah pravilno drži, kdor je ujet obstane, vadeči ga rešijo, tako da si z njim izmenjajo žogo.

 3. ELEMENTARNA IGRA »ŽOGA REŠUJE«

  Vadeče razdelimo v dve skupini, igrišče pa na dve enaki igralni polji. Vsaka skupina igra v svojem polju. Polovico vadečih v vsakem igralnem polju ima žogo, druga polovica pa ne. Eden od igralcev brez žoge je lovec, drugi so bežeči. Bežeči se reši tako, da dobi žogo, ki mu jo soigralec preda iz roke v roko (ne poda). Lovec, ki ga označimo z markirano majico (tako da si jo zatakne za pas), lovi igralce brez žoge. Ko ulovi bežečega, zamenjata vlogi. Lahko določimo tudi več lovcev.

 4. ELEMENTARNA IGRA »TEKOČI TRAK«
  Vadeče razporedimo v kolono med vratarjeva prostora. Vse žoge položimo v en vratarjev prostor, vadeči pa morajo kot po tekočem traku spraviti vse žoge iz enega v drug vratarjev prostor, si pri tem izmenjevati žoge in paziti na pravilno tehniko rokovanja. Igro ponovimo dvakrat.

 5. LOVLJENJE V PARIH
  Vadeči se razdelijo v pare in se primejo za roke. Določimo par, ki prvi začne loviti. Tisti par, ki se ga loveči par dotakne, ali pa tisti, ki se pri begu spusti, lovi naslednji.

 6. ELEMENTARNA IGRA »ISKANJE ŽOGE«
  Vadeči položijo vsak svojo žogo na tla in prosto tečejo po telovadnici. Na znak poskušajo čim hitreje pobrati najbližjo žogo z obema rokama in tečejo naprej po telovadnici z žogo v rokah. Na znak jo zopet položijo (ne vržejo) na tla in tečejo naprej. Pri tem lahko spreminjamo način teka: izmenično skačejo po eni nogi, sonožno, tečejo s prisunskimi koraki, tečejo vzvratno, hodijo čepe. Vsako gibanje tudi sami demonstriramo.

 7. ELEMENTARNA IGRA »ISKANJE ŽOGE«

  Vadeči kotalijo žogo po igralni površini. Ko zakličemo določeno številko, morajo vadeči čim prej pravilno pobrati svojo žogo in se postaviti v omenjeno številčno formacijo (npr.trojke, četvorke, peterke...). Igro dadgradimo tako, da zakličemo ime določene barve, vadeči pa morajo čim prej pravilno pobrati svojo žogo in se dotakniti črte imenovane barve na igralni površini.

 8. ELEMENTARNA IGRA »RUGBY«
  Gol predstavljata dve blazini ali dva vratarjeva prostora. Vadeče razdelimo v dve številčno enaki skupini in jim razložimo, da je cilj igre položiti žogo na nasprotnikovo blazino ali v vratarjev prostor. Pred začetkom jih opozorimo, da naj bodo previdni pri oviranju nasprotnikov. S to igro bomo najmlajše najlažje seznanili s smislom igre dati gol in obraniti svojega.

 9. ELEMENTARNA IGRA »KDO JE BREZ ŽOGE«
  Vsak vadeči ima svojo žogo. Postavijo se za prečno črto in so s hrbtom obrnjeni proti igrišču. Žoge položijo na nasprotno polovico igrišča, vaditelj pa vsakič izloči eno žogo iz igre. Na znak stečejo na drugo polovico igrišča in poberejo žoge, kdor ostane brez žoge, izpade iz igre. Tisti, ki na koncu ostane, je zmagovalec.

 10. ELEMENTARNA IGRA »BEŽEČI Z ŽOGO«
  Določimo igralni prostor in lovca. Bežeči je igralec, ki ima v rokah žogo. Svoje vloge se znebi na ta način, da preda žogo enemu od soigralcev, ki s tem postane lovljeni. Žoge igralci ne smejo metati, temveč samo predajati iz rok v roke. Če lovcu uspe uloviti ubežnika, mu mora ta izročiti žogo in zamenjata vlogi.

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja