Vzroki za pojav prekomerne telesne teže pri otrocih

Vzroki za pojav prekomerne telesne teže pri otrocih

  • 06.03.2018
  • Debelost pri otrocih je dandanes zelo razširjen pojav. Vzrokov za to je več. Na otrokovo preveliko težo najbolj vplivata nezdrava prehrana in nezadostno gibanje. Večina otrok se nepravilno prehranjuje in posega po nezdravi, procesirani hrani, ki je danes že povsod na voljo. Ob sedečem načinu življenja nezdrava prehrana zelo vpliva na težo otroka. Otroci so vse manj aktivni in čas je, da ukrepamo.

Slovenija je ena izmed držav, v katerih se pojav prekomerne telesne teže najhitreje povečuje. Podatki, da imajo že enajstletniki zamaščena jetra, povišan krvni tlak, diabetes tipa 2 ipd., niso problem le v tujini, temveč tudi v Sloveniji. Pri nas je bila opravljena študija na podlagi podatkov s sistematskih pregledov med letoma 2003 in 2005, katere rezultati so pokazali, da je bilo 8,5 % petletnih otrok debelih in 19 % prekomerno prehranjenih. Glede na obstoječe podatke Slovenija torej sledi svetovnim trendom naraščajoče problematike debelosti v zgodnjem življenjskem obdobju (Hlastan Ribič idr., 2010).

O povečanju števila čezmerno težkih otrok se v zadnjem času veliko govori. Presečna raziskava o telesnih značilnostih in gibalnih dejavnostih otrok in mladine na podlagi populacijskih podatkov (Strel idr., 2004) v obdobju od leta 1983 do 2003, ki je bila opravljena v Sloveniji, je ugotavljala primerno in prekomerno telesno težo in pojav debelosti s pomočjo indeksa telesne mase, odstotka maščobne mase in s pomočjo kožne gube nadlahti. Ugotovljeno je bilo, da se je v letu 2003 v primerjavi z letom 1983 bistveno povečal delež otrok s prekomerno telesno težo, zmanjšal pa se je delež otrok s primerno telesno težo. Iz rezultatov so tudi ugotovili, da so se v teh letih povečali indeks telesne mase, delež maščobne mase in kožna guba nadlahti, še posebno pri otrocih med 9. in 12. letom starosti.

Vzroki za pojav prekomerne telesne teže

Na debelost vplivajo dedni dejavniki in okolje. Vpletenih je več genov, ki uravnavajo vnos in porabo energije tako, da vplivajo na osnovne energetske potrebe, otrokov apetit, izbiro hrane in prehranske navade, telesno dejavnost ter razporeditev maščevja po telesu. Po raziskavah so ugotovili, da pri otrocih, ki imajo debelega enega ali oba starša, obstaja večja možnost, da bodo bolj debeli kot otroci, ki imajo normalno prehranjene starše. Starši tako otroku predstavljajo vzor.

Velik vpliv na otroka ima tudi okolje, v katerem živi. Nanj najbolj vpliva prehrana, ki se spreminja s spremembami načina življenja. Zaradi vse večje zaposlenosti staršev (dolgi delavniki) otroci vedno bolj posegajo po nezdravi hitro pripravljeni hrani, sladkih gaziranih pijačah, sokovih in različnih sladicah. S tem zvišajo svoj dnevni vnos kalorij in tako podrejo ravnovesje med vnosom in porabo kalorij, to pa povzroči prekomerno telesno težo.

Prav tako so otroci tudi premalo telesno dejavni in večino svojega prostega časa preživijo pred računalniki in televizorji. Jurak, Kovač in Strel (2007) ugotavljajo, da se mladi vse manj ukvarjajo s športom zaradi manjše gibalne učinkovitosti. Prav zato narašča tudi število otrok s prekomerno telesno težo. Slovenski otroci naj bi bili v povprečju med tednom skupaj z rednim poukom športno dejavni le pet ur, izostajajo pa tudi dejavnosti spontanega gibanja, kot so igranje zunaj, prihod v šolo in odhod domov peš ali s kolesom, vse premalo pa so mladi športno aktivni tudi med počitnicami.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja