Katera načela moramo upoštevati pri preživljanju prostega časa našega otroka?

Katera načela moramo upoštevati pri preživljanju prostega časa našega otroka?

  • 27.02.2018
  • Kako lahko starši in drugi posamezniki v otrokovemu življenju pripomorejo, da bo njihov otrok najbolje izkoristil svoj prosti čas ..

Prosti čas je čas, ki ga lahko vsak posameznik preživi kot si sam želi. Je pa priporočeno upoštevati določena načela, sploh pri otrocih. Glavna načela predstavljajo smernice za uspešno in pozitivno izvajanje določenih aktivnosti v prostem času otroka. Načela kot so načelo svobode, smiselnosti, individualnosti, kolektivnosti, ustvarjalnosti, raznovrstnosti, organiziranosti, amaterstva, prilagojenosti razvojni stopnji in spolu, so ključna za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Načelo svobode je bistvo vse prostočasnih dejavnosti. Svoboda je garancija za uspeh pri določeni prostočasni dejavnosti, kot tudi osnova za razvijanje ustvarjalnosti in ustvarjalne moči v prostem času.

Načelo smiselnosti daje prostemu času njegovo socialno in etično kvaliteto. Če tega ni, pride do pomanjkanja vrednosti vsebine. Če tega načela ne upoštevamo, se ustvari stanje nesmiselnosti, kar je pri otroku vzrok dolgčasa. To se kaže kot življenjska praznina, lastna nemoč, izgubljenost ali brezciljnost. Pri realizaciji načela smiselnosti si moramo pripraviti ustrezne vsebine, da bomo otroku lahko zagotovili kar se da dobro preživet prosti čas.

Načelo individualnosti je povezano z načelom svobode. Pri tem strmimo k temu, da posameznik oblikuje individualno strukturo osebnosti, svoj značaj, način reagiranja, prilagajanja in vključevanja v okolje v katerem živi.

Načelo kolektivnosti ne smemo jemati kot nasprotje načela individualnosti.  Otrok skozi to načelo razvija smisel za reševanje nalog v skupini, se nauči skupne odgovornosti in dobi občutek povezanosti in enakopravnosti.

Načelo ustvarjalnosti od posameznika zahteva, da je pri uresničevanju zamisli samostojen in da izraža svojo individualnost oziroma možnost izražanja samega sebe. Pri tem otroka lahko usmerjamo in ustvarimo okolje, v katerem bo doživljal sebe, svojo moč, razvijal svojo kreativnost in spoznaval samega sebe.

Načelo raznovrstnosti otroka usmerja v ustvarjanje pogojev koriščenja prostega časa, ki bodo dali možnost za čim bolj raznolike oblike in načine dela. Otroku moramo omogočiti dejavnosti, pri katerih se bo otrok zabaval, kulturno in strokovno izobraževal in tako razvijal osebnost ter hkrati imel možnost za aktiven počitek. Če poskrbimo za raznolike dejavnosti v otrokovem življenju bomo zajeli večji spekterotrokovih interesov.

Načelo organiziranosti poudarja pomen organizacije prostega časa. Poudarek je na pripravi za prosti čas in ne na njegovi izvedbi.

Načelo amaterstva pomeni, da se otrok z dejavnostjo ukvarja po lastni volji, in za to ne pričakuje plačila. Pomembno je, da to načelo pri otroku spodbujamo, saj je dandanes vse več zanimanja za opravljanje dejavnosti, ki prinašajo denar.

Načelo prilagojenosti razvojni stopnji in spolu nam pove, da moramo upoštevati spol in razvojno stopnjo otroka. Otroke ne smemo obremeniti z nalogami, ki so fizično, intelektualno, moralno, čustveno in socialno pretežke. Prav tako moramo upoštevati posebnosti, ki izhajajo iz razlik med spoloma. Pri oblikovanju nalog se moramo prilagajati otroku. Če se ne prilagajamo, lahko otrok izgubi interes za dejavnost. Vse to lahko vpliva na samopodobo otroka, saj se ob pretežkih nalogah, ki jih otrok ne more rešiti, zaradi neupoštevanja njegovega razvoja, počuti manjvredno in ta kompleks lahko v njem ostane za vedno (Janković, 1967).

Poskrbimo za osnovna načela pri preživljanju prostega časa našega otroka in mu ponudimo le najboljše!

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja