Telesna dejavnost za zdravje

Telesna dejavnost za zdravje

  • 09.10.2017
  • Zdravo prehranjevanje in redna telesna dejavnost sta med ključnimi dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Objavljamo nekaj vsebinskih izvlečkov iz Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, s poudarkom na priporočilih o ustrezni telesni dejavnosti.
Zdravo prehranjevanje in redna telesna dejavnost sta med ključnimi dejavniki varovanja in krepitve zdravja, ki prispevata k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in k vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Med odraščanjem zagotavljata optimalno rast in razvoj, izboljšujeta počutje in delovno storilnost pri odraslih, dolgoročno pa predvsem krepita zdravje, povečujeta kakovost življenja in prispevata k aktivnemu in zdravemu staranju.
 
Telesna dejavnost za krepitev zdravja
Telesna dejavnost za krepitev zdravja (angl. Health Enhancing Physical Activity ali skrajšano HEPA) HEPA je opredeljena kot »vsaka oblika telesne dejavnosti, ki koristi zdravju in funkcionalni sposobnosti brez nepotrebne škode ali tveganja«. To je najlaže doseči tako, da se telesno dejavnost vsaj zmerne intenzivnosti (kot so na primer živahna hoja in druge dejavnosti, ki pospešijo dihanje in ogrejejo) vključi v vsakdanje življenje.
 
Aktiven življenjski slog je način življenja, ki povezuje telesno dejavnost z rednimi vsakodnevnimi opravili. Cilj, za katerega bi si morali prizadevati, je, da bi telesni dejavnosti vsak dan posvetili vsaj 30 minut. Posamezniki to lahko naredijo na različne načine: hoja ali kolesarjenje v transportne namene, telesna vadba za užitek in dobro telesno pripravljenost, udeležba pri športnih dejavnostih (tako organiziranih kot neformalnih), igranje v parku, delo na vrtu, hoja po stopnicah in uporaba športnih objektov.
 
Obseg in intenzivnost telesne dejavnosti za ohranjanje oziroma izboljšanje zdravja navajajo priporočila telesne dejavnosti za zdravje Svetovne zdravstvene organizacije. V splošnem se zdravim odraslim, ki želijo ohraniti svoje zdravje, priporoča vsaj 30 min zmerno intenzivne telesne dejavnosti na dan. Za doseganje dodatnih in boljših učinkov na zdravje in obvladovanje dejavnikov tveganja (čezmerna telesna masa, visok krvni tlak, povišane maščobe v krvi ipd.) je priporočljivo količino telesne dejavnosti podvojiti. Natančna priporočila za posamezne starostne skupine prikazuje spodnja tabela.
 

 

OHRANJANJE ZDRAVJA

IZBOLJŠANJE ZDRAVJA

Otroci in mladostniki (5 do 17 let)

Dnevno vsaj 60 min zmerno do zelo intenzivne telesne dejavnosti.  Zelo intenzivna telesna dejavnost vključno z vajami za krepitev mišic in kosti naj bo vključena vsaj 3 krat tedensko.

Več kot 60 min

Večina telesne dejavnosti naj bo aerobne.

 

Zelo intenzivna telesna dejavnost vključno z vajami za krepitev mišic in kosti naj bo vključena vsaj 3 krat tedensko.

 

Odrasli (18- 64 let)

Vsaj 150 min zmerno intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI vsaj 75 min zelo intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI ustrezna kombinacija obeh intenzivnosti.

Vsaj 300 min zmerno intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI vsaj 150 min zelo intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI ustrezna kombinacija obeh intenzivnosti.

Aerobna (vsaj zmerno intenzivna) telesna dejavnost se naj izvaja vsaj 10 min v enem kosu.

 

Vaje za krepitev večjih mišičnih skupin se naj izvajajovsaj 2 dni v tednu.

 

Starejši (65+ let )

Vsaj 150 min zmerno intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI vsaj 75 min zelo intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI ustrezna kombinacija obeh intenzivnosti.

Vsaj 300 min zmerno intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI vsaj 150 min zelo intenzivne telesne dejavnosti v celem tednu ALI ustrezna kombinacija obeh intenzivnosti.

Aerobna (vsaj zmerno intenzivna) telesna dejavnost se naj izvaja neprekinjeno vsaj 10 min.

 

Osebe s slabšo gibljivostjo naj izvajajo vaje za ravnotežje in preprečevanje padcev vsaj 3 dni v tednu.

 

Vaje za krepitev večjih mišičnih skupin se naj izvajajo vsaj dva dni v tednu.

 

Osebe, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo dosegati priporočil, naj bodo telesno dejavne v skladu s svojimi zmožnostimi in zdravstvenim stanjem.

 

 
Vir: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
 
Celotno Resolucijo najdete TUKAJ.